Nigella sativa L: Roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych.

Obszerne fragmenty pracy: Nigella sativa L: Roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych. Autorami tego artykułu, zamieszczonego w Postępy fitoterapii 4 / 2015, są: mgr Magdalena Borusewicz i prof. Zbigniew Janeczko z Katedry i Farmakognozji, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ,,Nigella sativa, jest powszechnie znana jako czarnuszka siewna. Występuje w Europie Południowej, Północnej Afryce oraz w Azji i jest uprawiana w wielu krajach na świecie, m.in. W obszarze Morza Środziemnego, we wschodniej i południowej Europie, w Indiach, Pakistanie, Syrii i Turcji.” ,,Wśród dobrze poznanych roślin o udowodnionym potencjale prozdrowotnym Nigella sativa zajmuje wysoką pozycję, jako obiecujący surowiec leczniczy. Liczne doniesienia naukowe wskazują na jej szerokie spektrum właściwości farmakologicznych.” ,,Nasiona Nigella sativa, a także wytwarzany z nich olej były szeroko stosowane w leczeniu wielu chorób związanych z układem oddechowym, (w tym chorób zakaźnych), prawidlowym funkcjonowaniem żołądka, jelit, wątroby, nerek, krążenia i systemu immunologicznego oraz dla ogólnej poprway smopoczucia.” ,,Olej z nasion czarnuszki stosuje się jako środek antyseptyczny oraz jako miejscowy środek znieczulający.” ,,Czarnuszka siewna uważana jest za ważny surowiec o plejotropowych właściwościach farmakologicznych, stanowi ona przedmiot badań wykorzystujących nowoczesne techniki analityczne. Jest to w wielu wypadkach konsekwencją wyczerpywania się możliwości leczenia ciężkich chorób, na przykład zakażeń bakteryjnych, w wyniku rosnącej oporności szczepów klinicznych na powszechnie znane antybiotyki.” Aktywność przeciwbakteryjna ,,Tymochinon ma potwierdzone działanie antybakteryjne i może wzmacniać działanie antybiotyków.” ,,Olej z nasion czarnuszki wykazał silne działanie przeciwbakteryjne wobec wszystkich szczepów bakterii: Listeria monocytogenes, wykazują większe strefy zahamowania wzrostu mikroorganizmów, niż w przypadku zastosowania gentamycynay.” [Więcej informacji na ten temat w rozdziale artykułu ,,Aktywność przeciwbakteryjna”: **]. 5. Aktywność przeciwgrzybicza ,,Nasiona czarnuszki siewnej są wartościowym źródłem związków mogących znaleźć wykorzystanie w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry.” ,,Stwierdzono, że tymochinon wykazał znaczną aktywność grzybobójczą.” Aktywność przeciwpasożytnicza ,,Wykazano wpływ czarnuszki siewnej na niektóre pasożyty człowieka, a mianowicie przywry z rodzaju Schistosoma, jaja tasiemca i zarodźce malarii. Schistosomatoza, obok malarii, jest najpoważniejszym w skali światowej parazytologicznym problemem zdrowotnym. Jest to grupa chorób pasożytniczych wywołanych przez rozdzielnopłciowe przywry z rodzaju Schistosoma. [Schistosoma; haematobium, mansoni, intercalatum, japonicum, makongi], występujące na kontynencie afrykańskim, na wschodnich wybrzeżach Ameryki Południowej, Azji Poludniowo Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.” ,,Istnieją doniesienia naukowe na temat korzystnego wpływu oleju z nasion czarnuszki w leczeniu schistosomatozy. Badano efekt ochraniający wątrobę w wyniku zakażenia Schistosoma mansoni u myszy. Leczenie zwierząt przez dwa tygodnie olejem z czarnuszki siewnej doprowadziło do zmniejszenia liczby przywr w wątrobie, a także do zmniejszenia całkowitej liczby jajeczek złożonych zarówno w wątrobie, jak i w jelitach. Przypuszcza się, że olej z nasion czarnuszki poprawia funkcjonowanie wątroby, wspiera system immunologiczny oraz powoduje wzrost aktywności przeciwutleniającej organizmu. Jego funkcja ochronna jest także przypisywana zdolności zmniejszania szkód cytogenetycznych szpiku kostnego oraz komórek śledziony u myszy zakażonych Schistoma mansoni.” ,,Olej z nasion czarnuszki powodował spadek odsetka aberracji chromosomowych u badanych zwierząt.” ,,Badania in vitro nad aktywnością składników nasion czarnuszki wobec Schistoma mansoni także wskazują na silne działanie wobec pasożytów na każdym etapie ich rozwoju, włącznie z działaniem hamującym etap składania jaj przez dorosłe...

Czytaj więcej...

Nigella sativa L: Związki czynne, aktywność biologiczna.

Obszerne fragmenty pracy: Nigella sativa L: Związki czynne, aktywność biologiczna. Autorami tego artykułu, zamieszczonego w Herba Polonica Vol. 55 No 1 2009, są: Prof. Dorota Mańkowska i Prof. Wiesława Bylka z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. ,,Tradycyjnie nasiona czarnuszki siewnej stosuje się w schorzeniach górnych dróg oddechowych (przeziębieniach, kaszlu, w nieżycie i zapaleniach oskrzeli, przy nawracających infekcjach w terapii reumatyzmu i alergiach, w dolegliwościach trawiennych oraz u pacjentów z podwyższonym poziomem cukru we krwi, a także przy źle gojących się ranach, przy zmianach trądzikowych, łuszczycy i grzybicy skóry.” ,,W lecznictwie stosuje się zmielone nasiona (zwykle 2 – 5 g dwa razy dziennie), napar, odwar lub nalewkę przyrządzoną z nasion, a także olej w dawce: 500 do 1000 mg, dwa do trzech razy dziennie, który jest otrzymywany przez tłoczenie nasion na zimno.” AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA Działanie przeciwcukrzycowe ,,Mechanizm działania przeciwcukrzycowego polega na obniżeniu stresu oksydacyjnego i utrzymaniu integralności komórek trzustkowych, korzystnym wpływie na regenerację i proliferację beta komórek trzustki.” ,,Olejek eteryczny i tymochinon u szczurów z indukowaną cukrzycą, powodowały obniżenie poziomu glukozy i wzrost wydzielania insuliny. Poza tym szczególnie olejek eteryczny wywoływał biochemiczną oraz morfologiczną poprawę w nerwach kulszowych u szczurów. Pozwala to przypuszczać, że olejek i tymochinon mogą być skuteczne w łagodzeniu neuropatii obwodowych.” Działanie przeciwnowotworowe ,,Mechanizm działania przeciwnowotworowego czarnuszki siewnej polegać może na hamowaniu syntezy kwasów nukleinowych, wpływie na cykl komórkowy, hamowaniu angiogenezy i metastazy i pobudzaniu czynności limfocytów i makrofagów, stymulacji syntezy cytokin, skierowanych przeciwko antygenom rakowym, a także na wywołaniu apoptozy w komórkach nowotworowych oraz na działaniu przeciwutleniającym.” ,,Tymochinon powodował spadek liczby komórek raka okrężnicy… i wykazywał działania przeciwnowotworowe także na drodze apoptozy. Wywoływał również apoptozę komórek HEp–2 gruczolaka krtani oraz komórek raka okrężnicy. Związek ten działał selektywnie na komórki nowotworowe, natomiast nie wpływał na morfologię oraz proliferację komórek prawidłowych.” ,,Olej z nasion czarnuszki zależnie od stężenia hamował wytwarzanie przez komórki nowotworowe włókniakomięsaka HT 1080 substancji fibrynolitycznych. Mechanizm działania przeciwnowotworowego przypuszczalnie polega też na zahamowaniu przerzutów guza i metastazy.” 2. Działanie antyoksydacyjne ,,Olej i olejki eteryczne oraz jego składniki wykazywały działania antyoksydacyjne. Z tej aktywności wynika m.in. działanie ochronne nastawione przeciw zmianom miąższu wątroby i nerek, wywołanym różnymi toksynami u zwierząt laboratoryjnych, a także działanie przeciwzapalne.” ,,Kolejne badania in vitro potwierdzają antyoksydacyjną aktywność oleju z czarnuszki. Silna właściwość zmiatania wolnych rodników była skorelowana z zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.” Działanie przeciwzapalne ,,Silna, w porównaniu z tymochinonem, aktywność oleju może być związana z wpływem kwasu eikozadienowego. Działanie przeciwzapalne oleju było porównywalne z aktywnością aspiryny w dawce 100 mg/kg.” Działanie przeciwwrzodowe ,,Jedną z przyczyn choroby wrzodowej jest obniżenie aktywności enzymów antyutleniających, jako wynik wzmożonej aktywności reaktywnych form tlenu. Przeciwwrzodowe działanie oleju z czarnuszki wynikało z poprawy aktywności antyoksydacyjnej. Za działanie to odpowiedzialny był tymochinon oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe.” ,,Nasiona i tymochinon wykazywały działanie ochronne na błonę śluzową żołądka. Tymochinon powodował zmniejszenie uszkodzenia błon śluzowych żołądka, ale w mniejszym stopniu niż olej czy nasiona czarnuszki.” Działanie hepatoochronne Podawanie oleju z czarnuszki królikom, u których stosowano Ccl4 jako hepatotoksynę, powodowało wzrost aktywności...

Czytaj więcej...

Witamina E

,,W USA setki tysięcy ludzi umiera z powodu chorób serca i nowotworów. Myślę, że dowody na korzystne, zmniejszające cierpienia działanie witaminy E, są niepodważalne. W dodatku witamina E jest niedroga”. [dr Jeffrey Blumberg] My moglibyśmy dodać, że w Europie i Polsce jest już podobnie. Witamina E – skuteczny antyutleniacz. Witamina E jest niezbędnym składnikiem naszej diety pokarmowej. Posiada ona ogromny wpływ na prawidłowy przebieg metabolicznych funkcji w ludzkim organizmie. Każda komórka naszego organizmu potrzebuje określonej porcji tej substancji. Do najważniejszych funkcji, jakie spełnia witamina E jest osłona antyoksydacyjna, którą zapewnia ona każdej komórce naszego organizmu. Ludzki organizm nie potrafi samodzielnie przeprowadzić syntezy witaminy E. Dlatego też witamina E musi być obowiązkowo dostarczona w diecie. Bogatym źródłem naturalnej witaminy E jest olej lniany. Naturalna witamina E (bo tylko o takich związkach w tych informacjach jest mowa) jest substancją, rozpuszczalną w tłuszczach. Witamina E nie jest pojedynczym związkiem, lecz jest kompozycją ośmiu związków chemicznych o podobnej strukturze biochemicznej: czterech tokoferoli i czterech tokotrienoli. Należy podkreślić rzecz najistotniejszą, że związki wchodzące w skład witaminy E działają najskuteczniej (synergicznie), kiedy wszystkie ich formy występują razem. Stąd nasuwa się oczywisty wniosek, że skuteczność działania związków naturalnych w konfrontacji z działaniem związków syntetycznych jest nieporównywalna. W tym przypadku nie można pominąć faktu, że w syntetycznej witaminie E, jedynie jeden ze związków chemicznych ma strukturę chemiczną zbliżoną (porównywalną) do tej, która występuje w naturze. Jakikolwiek dodatkowy komentarz w tym kontekście staje się bezprzedmiotowy. W związku z bardzo wysokim potencjałem antyoksydacyjnym naturalna witamina E spełnia wyjątkową rolę w profilaktyce choroby miażdżycowej, dając osłonę wilonienasyconym kwasom tłuszczowym, z których jest zbudowana błona komórkowa. Składniki błony komórkowej (w tym cholesterol) są chronione w ten sposób przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (RFT). Witamina E przyczynia się nie tylko do likwidacji złogów miażdżycowych, ale także nie dopuszcza do ich powstania. Hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów oraz pomaga przywrócić normalny rytm serca. Wyjątkowo korzystne oddziaływanie witaminy E na układ sercowo – naczyniowy wynika z możliwości tłumienia stanów zapalnych ścian naczyń krwionośnych oraz poprzez skuteczne hamowanie ich powstania. Odbywa się to dzięki możliwościom blokowania utleniających reakcji wywoływanych przez RFT, poprzez neutralizację tych związków. Wyniki badań potwierdzają, że witamina E w skuteczny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu wieńcowego i innych chorób z nim związanych. Badania potwierdzają także wyjątkowo korzystny wpływ suplementacji witaminy E na takie dolegliwości jak: ● nadmierna wrażliwość na chłód kończyn dolnych i górnych, spowodowanych spadkiem krążenia, ● uderzeniami gorąca i zapaleniem naczyń krwionośnych, ● zaburzenia układu nerwowego i depresje, ● poprawia stosunek cholesterolu LDL do HDL oraz powodujeo bniżenie poziomu trójglicerydów we krwi, ● wspomaga gojenie ran i łagodzi zapalenie stawów, ● wpływa kojąco na owrzodzenia układu pokarmowego, Witamina E wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Jest to związane z możliwością osłony błon komórkowych przed szkodliwym działaniem Reaktywnych Form...

Czytaj więcej...

Przeciwutleniacze – antyoksydanty

Obrona organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników polega na ich unieszkodliwianiu (neutralizacji) za pomocą związków, które wchodzą z nimi w rekcje, jednocześnie nie tworząc w ich miejsce innych RFT. Związki, które neutralizują wolne rodniki to antyutleniacze. Źródła wolnych rodników: ● mitochondria komórkowe, w których zachodzą procesy wytwarzania energii komórkowej, ● procesy utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ● stany zapalne w organizmie i zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca, ● produkty przemiany materii, ● skażone powietrze i dym papierosowy, ● wysoko przetworzona żywność i konserwanty. Organizm posiada wiele mechanizmów obronnych zabezpieczających prawidłowy metabolizm komórkowy w obecności reaktywnych form tlenu. Jednym z podstawowych elementów tego obronnego systemu jest umiejętność izolacji miejsca, w którym powstają wolne rodniki. Zdrowy organizm posiadający sprawny system neutralizacji wolnych rodników potrafi sobie radzić z pojawiającym się stresem oksydacyjnym. W skład metabolicznego systemu neutralizacji RFT wchodzi między innymi dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – KAT oraz peroksydaza glutationowa – GSH. Antyutleniacze (związki neutralizujące RFT) mogą być dostarczane także w diecie pokarmowej. Zasadnicza rola należy w tym przypadku do rozpuszczalnej w wodzie witaminie C oraz rozpuszczalnej w tłuszczach witaminie E, której źródłem jest olej lniany oraz inne oleje roślinne. Gdy system neutralizacji RFT funkcjonuje sprawnie, w organizmie utrzymywany jest stan równowagi, charakteryzujący się tym, że uszkodzenia powstałe w wyniku działania RFT mają zakres ograniczony, a powstałe uszkodzenia są naprawiane. W prawidłowo funkcjonującym metabolizmie działa trójstopniowy (trójpoziomowy) system obronny przeciwdziałający szkodliwemu oddziaływaniu na organizm RFT: ● pierwszy poziom obrony jest to wewnętrzny (endogenny) system naszego organizmu, przeciwdziałający powstawaniu RFT, który jednocześnie hamuje reakcje wolnych rodników ze związkami czynnymi biologicznie, należy do niego; koenzym Q10, glutation oraz takie enzymy jak; dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa, ● drugi poziom obrony stanowią związki neutralizujące RFT, (wymiatacze wolnych rodników), operujące w środowisku wodnym naszego organizmu, do których zaliczana jest witamina C i glutation, oraz związki działające w środowisku kwasów tłuszczowych, czyli witamina E i karoteny, ● trzeci poziom obrony jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie błony komórkowej, który osłania błonę przed szkodliwym działaniem RFT, a w przypadku jej uszkodzenia odpowiada za naprawę uszkodzonych fragmentów błony komórkowej. Podstawowym związkiem, który spełnia te funkcje jest witamina E i wielonienasycony kwas tłuszczowy. Bogatym źródłem tych związków jest olej lniany, który zawiera; wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3, witaminy E i inne antyutleniacze (sterole, karoteny, plastochromanol 8), niezbędne do neutralizacji toksycznych cząstek RFT. Wymienione związki, które zawiera olej lniany, nie są produkowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pokarmie. Należy pamiętać, że określony antyutleniacz neutralizuje konkretne wolne rodniki. Nie ma więc uniwersalnego związku, który chroniłby organizm przed działaniem całej kaskady RFT. Sprawność organizmu walki z wolnymi rodnikami spada wraz z wiekiem, a kumulacja uszkodzeń w mitochondrium komórki, spowodowanych przez RFT, jest jedną z głównych przyczyn starzenia. Istnieje także wiele dowodów na to, że wolne rodniki stanowią główną przyczynę w powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych. Można temu zapobiec poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Składniki pokarmu wywierają bowiem...

Czytaj więcej...

Raporty z badań

Olej Lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikalnej polskiej technologii gwarantującej zachowanie wszystkich naturalnych składników i właściwości, które w czasie wegetacji zostały zmagazynowane w nasionach lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju, jest prowadzone na unikalnej aparaturze, zaprojektowanej i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości roślinnych olejów spożywczych. Tłoczenie, faktycznie, a nie propagandowo, odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu olej o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego, zaprzecza dotychczasowym opiniom, mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza także twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego (czyli ograniczonej jego trwałości) powodowanej temperaturą otoczenia, szkodliwym działaniem światła i upływem czasu. Zostało to potwierdzone stosownymi badaniami naukowymi, przeprowadzonymi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Z jakością Oleju Lnianego Vis Natura aktualnie nie jest w stanie konkurować żadna inna marka. Olej lniany Vis Natura w porównaniu z innymi markami zachowuje przez długi okres czasu w nienaruszonej formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości. Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i został przebadany kompleksowo. Oto istotne wyniki raportów potwierdzające jakość oleju Vis Natura. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Raport z badań przechowalniczych oleju lnianego z dnia 04.02.2009 Skład kwasów tłuszczowych Oleju Lnianego Vis Natura przechowywanego w temperaturze pokojowej. Kwas tłuszczowy                      Zawartość [%]                       Zawartość [%]                          Zawartość [%] 1 tydzień po wytłoczeniu           po 3 tygodniach                    po 16 tygodniach Omega – 3 [C18:3n3]                 58,42                                             57,92                                             57,06 Omega – 6 [C18:2n6]                 11,23                                              11,41                                               11,30 Omega – 9 [C18:1n9]          ...

Czytaj więcej...