Nigella sativa L: Roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych.

Obszerne fragmenty pracy: Nigella sativa L: Roślinny surowiec o właściwościach plejotropowych. Autorami tego artykułu, zamieszczonego w Postępy fitoterapii 4 / 2015, są: mgr Magdalena Borusewicz i prof. Zbigniew Janeczko z Katedry i Farmakognozji, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. ,,Nigella sativa, jest powszechnie znana jako czarnuszka siewna. Występuje w Europie Południowej, Północnej Afryce oraz w Azji i jest uprawiana w wielu krajach na świecie, m.in. W obszarze Morza Środziemnego, we wschodniej i południowej Europie, w Indiach, Pakistanie, Syrii i Turcji.” ,,Wśród dobrze poznanych roślin o udowodnionym potencjale prozdrowotnym Nigella sativa zajmuje wysoką pozycję, jako obiecujący surowiec leczniczy. Liczne doniesienia naukowe wskazują na jej szerokie spektrum właściwości farmakologicznych.” ,,Nasiona Nigella sativa, a także wytwarzany z nich olej były szeroko stosowane w leczeniu wielu chorób związanych z układem oddechowym, (w tym chorób zakaźnych), prawidlowym funkcjonowaniem żołądka, jelit, wątroby, nerek, krążenia i systemu immunologicznego oraz dla ogólnej poprway smopoczucia.” ,,Olej z nasion czarnuszki stosuje się jako środek antyseptyczny oraz jako miejscowy środek znieczulający.” ,,Czarnuszka siewna uważana jest za ważny surowiec o plejotropowych właściwościach farmakologicznych, stanowi ona przedmiot badań wykorzystujących nowoczesne techniki analityczne. Jest to w wielu wypadkach konsekwencją wyczerpywania się możliwości leczenia ciężkich chorób, na przykład zakażeń bakteryjnych, w wyniku rosnącej oporności szczepów klinicznych na powszechnie znane antybiotyki.” Aktywność przeciwbakteryjna ,,Tymochinon ma potwierdzone działanie antybakteryjne i może wzmacniać działanie antybiotyków.” ,,Olej z nasion czarnuszki wykazał silne działanie przeciwbakteryjne wobec wszystkich szczepów bakterii: Listeria monocytogenes, wykazują większe strefy zahamowania wzrostu mikroorganizmów, niż w przypadku zastosowania gentamycynay.” [Więcej informacji na ten temat w rozdziale artykułu ,,Aktywność przeciwbakteryjna”: **]. 5. Aktywność przeciwgrzybicza ,,Nasiona czarnuszki siewnej są wartościowym źródłem związków mogących znaleźć wykorzystanie w leczeniu grzybiczych zakażeń skóry.” ,,Stwierdzono, że tymochinon wykazał znaczną aktywność grzybobójczą.” Aktywność przeciwpasożytnicza ,,Wykazano wpływ czarnuszki siewnej na niektóre pasożyty człowieka, a mianowicie przywry z rodzaju Schistosoma, jaja tasiemca i zarodźce malarii. Schistosomatoza, obok malarii, jest najpoważniejszym w skali światowej parazytologicznym problemem zdrowotnym. Jest to grupa chorób pasożytniczych wywołanych przez rozdzielnopłciowe przywry z rodzaju Schistosoma. [Schistosoma; haematobium, mansoni, intercalatum, japonicum, makongi], występujące na kontynencie afrykańskim, na wschodnich wybrzeżach Ameryki Południowej, Azji Poludniowo Wschodniej i na Bliskim Wschodzie.” ,,Istnieją doniesienia naukowe na temat korzystnego wpływu oleju z nasion czarnuszki w leczeniu schistosomatozy. Badano efekt ochraniający wątrobę w wyniku zakażenia Schistosoma mansoni u myszy. Leczenie zwierząt przez dwa tygodnie olejem z czarnuszki siewnej doprowadziło do zmniejszenia liczby przywr w wątrobie, a także do zmniejszenia całkowitej liczby jajeczek złożonych zarówno w wątrobie, jak i w jelitach. Przypuszcza się, że olej z nasion czarnuszki poprawia funkcjonowanie wątroby, wspiera system immunologiczny oraz powoduje wzrost aktywności przeciwutleniającej organizmu. Jego funkcja ochronna jest także przypisywana zdolności zmniejszania szkód cytogenetycznych szpiku kostnego oraz komórek śledziony u myszy zakażonych Schistoma mansoni.” ,,Olej z nasion czarnuszki powodował spadek odsetka aberracji chromosomowych u badanych zwierząt.” ,,Badania in vitro nad aktywnością składników nasion czarnuszki wobec Schistoma mansoni także wskazują na silne działanie wobec pasożytów na każdym etapie ich rozwoju, włącznie z działaniem hamującym etap składania jaj przez dorosłe...

Czytaj więcej...

Nigella sativa L: Związki czynne, aktywność biologiczna.

Obszerne fragmenty pracy: Nigella sativa L: Związki czynne, aktywność biologiczna. Autorami tego artykułu, zamieszczonego w Herba Polonica Vol. 55 No 1 2009, są: Prof. Dorota Mańkowska i Prof. Wiesława Bylka z Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. ,,Tradycyjnie nasiona czarnuszki siewnej stosuje się w schorzeniach górnych dróg oddechowych (przeziębieniach, kaszlu, w nieżycie i zapaleniach oskrzeli, przy nawracających infekcjach w terapii reumatyzmu i alergiach, w dolegliwościach trawiennych oraz u pacjentów z podwyższonym poziomem cukru we krwi, a także przy źle gojących się ranach, przy zmianach trądzikowych, łuszczycy i grzybicy skóry.” ,,W lecznictwie stosuje się zmielone nasiona (zwykle 2 – 5 g dwa razy dziennie), napar, odwar lub nalewkę przyrządzoną z nasion, a także olej w dawce: 500 do 1000 mg, dwa do trzech razy dziennie, który jest otrzymywany przez tłoczenie nasion na zimno.” AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA Działanie przeciwcukrzycowe ,,Mechanizm działania przeciwcukrzycowego polega na obniżeniu stresu oksydacyjnego i utrzymaniu integralności komórek trzustkowych, korzystnym wpływie na regenerację i proliferację beta komórek trzustki.” ,,Olejek eteryczny i tymochinon u szczurów z indukowaną cukrzycą, powodowały obniżenie poziomu glukozy i wzrost wydzielania insuliny. Poza tym szczególnie olejek eteryczny wywoływał biochemiczną oraz morfologiczną poprawę w nerwach kulszowych u szczurów. Pozwala to przypuszczać, że olejek i tymochinon mogą być skuteczne w łagodzeniu neuropatii obwodowych.” Działanie przeciwnowotworowe ,,Mechanizm działania przeciwnowotworowego czarnuszki siewnej polegać może na hamowaniu syntezy kwasów nukleinowych, wpływie na cykl komórkowy, hamowaniu angiogenezy i metastazy i pobudzaniu czynności limfocytów i makrofagów, stymulacji syntezy cytokin, skierowanych przeciwko antygenom rakowym, a także na wywołaniu apoptozy w komórkach nowotworowych oraz na działaniu przeciwutleniającym.” ,,Tymochinon powodował spadek liczby komórek raka okrężnicy… i wykazywał działania przeciwnowotworowe także na drodze apoptozy. Wywoływał również apoptozę komórek HEp–2 gruczolaka krtani oraz komórek raka okrężnicy. Związek ten działał selektywnie na komórki nowotworowe, natomiast nie wpływał na morfologię oraz proliferację komórek prawidłowych.” ,,Olej z nasion czarnuszki zależnie od stężenia hamował wytwarzanie przez komórki nowotworowe włókniakomięsaka HT 1080 substancji fibrynolitycznych. Mechanizm działania przeciwnowotworowego przypuszczalnie polega też na zahamowaniu przerzutów guza i metastazy.” 2. Działanie antyoksydacyjne ,,Olej i olejki eteryczne oraz jego składniki wykazywały działania antyoksydacyjne. Z tej aktywności wynika m.in. działanie ochronne nastawione przeciw zmianom miąższu wątroby i nerek, wywołanym różnymi toksynami u zwierząt laboratoryjnych, a także działanie przeciwzapalne.” ,,Kolejne badania in vitro potwierdzają antyoksydacyjną aktywność oleju z czarnuszki. Silna właściwość zmiatania wolnych rodników była skorelowana z zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.” Działanie przeciwzapalne ,,Silna, w porównaniu z tymochinonem, aktywność oleju może być związana z wpływem kwasu eikozadienowego. Działanie przeciwzapalne oleju było porównywalne z aktywnością aspiryny w dawce 100 mg/kg.” Działanie przeciwwrzodowe ,,Jedną z przyczyn choroby wrzodowej jest obniżenie aktywności enzymów antyutleniających, jako wynik wzmożonej aktywności reaktywnych form tlenu. Przeciwwrzodowe działanie oleju z czarnuszki wynikało z poprawy aktywności antyoksydacyjnej. Za działanie to odpowiedzialny był tymochinon oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe.” ,,Nasiona i tymochinon wykazywały działanie ochronne na błonę śluzową żołądka. Tymochinon powodował zmniejszenie uszkodzenia błon śluzowych żołądka, ale w mniejszym stopniu niż olej czy nasiona czarnuszki.” Działanie hepatoochronne Podawanie oleju z czarnuszki królikom, u których stosowano Ccl4 jako hepatotoksynę, powodowało wzrost aktywności...

Czytaj więcej...

Dr Johanna Budwig – Przeciw Rakowi

Dr Johanna Budwig – odkrywczyni leczniczych właściwości oleju lnianego. Prekursorem badań w zakresie zdrowotnych i leczniczych właściwości oleju lnianego była niemiecka biochemik Dr Johanna Budwig. Dr Johanna Budwig (1909 – 2003) uzyskała doktoraty w dwóch dziedzinach nauki: biochemii i nauk przyrodniczych. Niezależnie od tego przeszła przeszkolenie medyczne oraz studiowała na kolejnych kierunkach, takich jak: farmacja, fizyka, botanika i biologia, które ukończyła z wynikiem celującym. Niezależnie od pracy naukowej na Uniwersytecie w Munster współpracowała z wieloma szpitalami. Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Niemiecki Rząd uczynił ją odpowiedzialną za przeprowadzenie badań mających określić oddziaływanie farmaceutyków i przetworzonej żywności na ludzki organizm i zdrowie człowieka. W 1953r. zrezygnowała z tego stanowiska. Zapewne odbyło się to pod wpływem nacisków przemysłu farmaceutycznego oraz producentów przemysłowo przetwarzanej żywności, szczególnie lobby przemysłu tłuszczowego. Następnie, niezależnie od prowadzonych badań naukowych, prowadziła własną klinikę, gdzie byli poddawani skutecznemu leczeniu pacjenci z nowotworami – w stanach beznadziejnych, którym praktykujący lekarze, leczący w oparciu o medycynę akademicką, nie dawali żadnej nadziei na wyleczenie. Dr Budwig stosując własnego opracowania dietetyczną terapię wielokrotnie zaprzeczała tym akademickim wyrokom. Publicznie twierdziła, że 90% jej pacjentów będących w stanie krytycznym zostało wyleczonych. Nikt temu nie przeczył. Podczas dietetycznego leczenia nowotworów metodą Dr Budwig jednocześnie następowało wyleczenie innych chorób cywilizacyjnych występujących u pacjentów poddanym tej kuracji. Dr Budwig zaobserwowała, że we krwi (u wszystkich poważnie chorych) występuje brak pewnych związków (fosfatydów i lipoprotein) oraz kwasu tłuszczowego Omega – 3. Dalej stwierdziła, że w sytuacji takich niedoborów nowotwory rozwijają się gwałtownie. Obserwując krew chorych pacjentów dostrzegła, że hemoglobina w przypadku pacjentów z zaawansowanym stadium nowotworu, ma odcień żółto – zielonkawy zamiast czerwonego – typowego dla zdrowego organizmu. To odkrycie dało początek pracom badawczym. Chorych na nowotwory poddano leczeniu. Uzupełnianie substancji odżywczych trwało trzy miesiące. Po tym okresie nowotwory stopniowo zaczęły się cofać. Fosfatydy i lipoproteiny ponownie pojawiły się w organizmie. Hemoglobina odzyskała czerwoną barwę. Dr Budwig rozpoczęła prace nad znalezieniem naturalnego produktu spożywczego, który będzie posiadał niezbędne składniki, pozwalające w sposób naturalny zasilić chory organizm w konieczne związki, tak bardzo potrzebne dla normalnego funkcjonowania organizmu. Poszukiwania i prace badawcze w tej dziedzinie zaowocowały ogłoszeniem w 1951r. kryteriów leczniczej diety w postaci znanej dzisiaj na całym świecie pasty Dr Budwig. Pasta Dr Budwig to nic innego, jak zmiksowany w odpowiednich proporcjach olej lniany i chudy biały twaróg – mieszanina absolutnie naturalnych składników – spożywanych razem. Tylko w tej postaci uruchomiają się najkorzystniejsze dla organizmu procesy biologiczne. Zmiksowanie oleju lnianego i chudego twarogu, powoduje związanie nienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 3 z białkiem. Ten zabieg sprawia, że tłuszcz staje się rozpuszczalny w wodzie, co w dalszej kolejności sprzyja bardzo efektywnemu wchłanianiu w układzie pokarmowym. W dalszej kolejności krew i limfa przekazują dostarczone w diecie związki chorym organom. Kiedy Dr Johanna Budwig w 1951 roku ogłosiła zasady jednocześnie leczniczej i profilaktycznej diety z zastosowaniem oleju lnianego, natychmiast spotkała się z ogromnym oporem i blokadą informacyjną spowodowaną przez lobby przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i tłuszczowego....

Czytaj więcej...

Strona już działa!

Witaj, 1 lipca uruchomiliśmy tę stronę, która propaguje zdrowe żywienie przy użyciu oleju lnianego. Znajdziesz tutaj ciekawe artykuły związane olejem oraz możliwość jego zamówienia. Zapraszamy, Zespół ZdrowyLen.pl

Czytaj więcej...