Witamina E

,,W USA setki tysięcy ludzi umiera z powodu chorób serca i nowotworów. Myślę, że dowody na korzystne, zmniejszające cierpienia działanie witaminy E, są niepodważalne. W dodatku witamina E jest niedroga”. [dr Jeffrey Blumberg] My moglibyśmy dodać, że w Europie i Polsce jest już podobnie. Witamina E – skuteczny antyutleniacz. Witamina E jest niezbędnym składnikiem naszej diety pokarmowej. Posiada ona ogromny wpływ na prawidłowy przebieg metabolicznych funkcji w ludzkim organizmie. Każda komórka naszego organizmu potrzebuje określonej porcji tej substancji. Do najważniejszych funkcji, jakie spełnia witamina E jest osłona antyoksydacyjna, którą zapewnia ona każdej komórce naszego organizmu. Ludzki organizm nie potrafi samodzielnie przeprowadzić syntezy witaminy E. Dlatego też witamina E musi być obowiązkowo dostarczona w diecie. Bogatym źródłem naturalnej witaminy E jest olej lniany. Naturalna witamina E (bo tylko o takich związkach w tych informacjach jest mowa) jest substancją, rozpuszczalną w tłuszczach. Witamina E nie jest pojedynczym związkiem, lecz jest kompozycją ośmiu związków chemicznych o podobnej strukturze biochemicznej: czterech tokoferoli i czterech tokotrienoli. Należy podkreślić rzecz najistotniejszą, że związki wchodzące w skład witaminy E działają najskuteczniej (synergicznie), kiedy wszystkie ich formy występują razem. Stąd nasuwa się oczywisty wniosek, że skuteczność działania związków naturalnych w konfrontacji z działaniem związków syntetycznych jest nieporównywalna. W tym przypadku nie można pominąć faktu, że w syntetycznej witaminie E, jedynie jeden ze związków chemicznych ma strukturę chemiczną zbliżoną (porównywalną) do tej, która występuje w naturze. Jakikolwiek dodatkowy komentarz w tym kontekście staje się bezprzedmiotowy. W związku z bardzo wysokim potencjałem antyoksydacyjnym naturalna witamina E spełnia wyjątkową rolę w profilaktyce choroby miażdżycowej, dając osłonę wilonienasyconym kwasom tłuszczowym, z których jest zbudowana błona komórkowa. Składniki błony komórkowej (w tym cholesterol) są chronione w ten sposób przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (RFT). Witamina E przyczynia się nie tylko do likwidacji złogów miażdżycowych, ale także nie dopuszcza do ich powstania. Hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów oraz pomaga przywrócić normalny rytm serca. Wyjątkowo korzystne oddziaływanie witaminy E na układ sercowo – naczyniowy wynika z możliwości tłumienia stanów zapalnych ścian naczyń krwionośnych oraz poprzez skuteczne hamowanie ich powstania. Odbywa się to dzięki możliwościom blokowania utleniających reakcji wywoływanych przez RFT, poprzez neutralizację tych związków. Wyniki badań potwierdzają, że witamina E w skuteczny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu wieńcowego i innych chorób z nim związanych. Badania potwierdzają także wyjątkowo korzystny wpływ suplementacji witaminy E na takie dolegliwości jak: ● nadmierna wrażliwość na chłód kończyn dolnych i górnych, spowodowanych spadkiem krążenia, ● uderzeniami gorąca i zapaleniem naczyń krwionośnych, ● zaburzenia układu nerwowego i depresje, ● poprawia stosunek cholesterolu LDL do HDL oraz powodujeo bniżenie poziomu trójglicerydów we krwi, ● wspomaga gojenie ran i łagodzi zapalenie stawów, ● wpływa kojąco na owrzodzenia układu pokarmowego, Witamina E wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Jest to związane z możliwością osłony błon komórkowych przed szkodliwym działaniem Reaktywnych Form...

Czytaj więcej...

Przeciwutleniacze – antyoksydanty

Obrona organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników polega na ich unieszkodliwianiu (neutralizacji) za pomocą związków, które wchodzą z nimi w rekcje, jednocześnie nie tworząc w ich miejsce innych RFT. Związki, które neutralizują wolne rodniki to antyutleniacze. Źródła wolnych rodników: ● mitochondria komórkowe, w których zachodzą procesy wytwarzania energii komórkowej, ● procesy utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ● stany zapalne w organizmie i zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca, ● produkty przemiany materii, ● skażone powietrze i dym papierosowy, ● wysoko przetworzona żywność i konserwanty. Organizm posiada wiele mechanizmów obronnych zabezpieczających prawidłowy metabolizm komórkowy w obecności reaktywnych form tlenu. Jednym z podstawowych elementów tego obronnego systemu jest umiejętność izolacji miejsca, w którym powstają wolne rodniki. Zdrowy organizm posiadający sprawny system neutralizacji wolnych rodników potrafi sobie radzić z pojawiającym się stresem oksydacyjnym. W skład metabolicznego systemu neutralizacji RFT wchodzi między innymi dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – KAT oraz peroksydaza glutationowa – GSH. Antyutleniacze (związki neutralizujące RFT) mogą być dostarczane także w diecie pokarmowej. Zasadnicza rola należy w tym przypadku do rozpuszczalnej w wodzie witaminie C oraz rozpuszczalnej w tłuszczach witaminie E, której źródłem jest olej lniany oraz inne oleje roślinne. Gdy system neutralizacji RFT funkcjonuje sprawnie, w organizmie utrzymywany jest stan równowagi, charakteryzujący się tym, że uszkodzenia powstałe w wyniku działania RFT mają zakres ograniczony, a powstałe uszkodzenia są naprawiane. W prawidłowo funkcjonującym metabolizmie działa trójstopniowy (trójpoziomowy) system obronny przeciwdziałający szkodliwemu oddziaływaniu na organizm RFT: ● pierwszy poziom obrony jest to wewnętrzny (endogenny) system naszego organizmu, przeciwdziałający powstawaniu RFT, który jednocześnie hamuje reakcje wolnych rodników ze związkami czynnymi biologicznie, należy do niego; koenzym Q10, glutation oraz takie enzymy jak; dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa, ● drugi poziom obrony stanowią związki neutralizujące RFT, (wymiatacze wolnych rodników), operujące w środowisku wodnym naszego organizmu, do których zaliczana jest witamina C i glutation, oraz związki działające w środowisku kwasów tłuszczowych, czyli witamina E i karoteny, ● trzeci poziom obrony jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie błony komórkowej, który osłania błonę przed szkodliwym działaniem RFT, a w przypadku jej uszkodzenia odpowiada za naprawę uszkodzonych fragmentów błony komórkowej. Podstawowym związkiem, który spełnia te funkcje jest witamina E i wielonienasycony kwas tłuszczowy. Bogatym źródłem tych związków jest olej lniany, który zawiera; wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3, witaminy E i inne antyutleniacze (sterole, karoteny, plastochromanol 8), niezbędne do neutralizacji toksycznych cząstek RFT. Wymienione związki, które zawiera olej lniany, nie są produkowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pokarmie. Należy pamiętać, że określony antyutleniacz neutralizuje konkretne wolne rodniki. Nie ma więc uniwersalnego związku, który chroniłby organizm przed działaniem całej kaskady RFT. Sprawność organizmu walki z wolnymi rodnikami spada wraz z wiekiem, a kumulacja uszkodzeń w mitochondrium komórki, spowodowanych przez RFT, jest jedną z głównych przyczyn starzenia. Istnieje także wiele dowodów na to, że wolne rodniki stanowią główną przyczynę w powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych. Można temu zapobiec poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Składniki pokarmu wywierają bowiem...

Czytaj więcej...

Raporty z badań

Olej Lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikalnej polskiej technologii gwarantującej zachowanie wszystkich naturalnych składników i właściwości, które w czasie wegetacji zostały zmagazynowane w nasionach lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju, jest prowadzone na unikalnej aparaturze, zaprojektowanej i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości roślinnych olejów spożywczych. Tłoczenie, faktycznie, a nie propagandowo, odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu olej o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego, zaprzecza dotychczasowym opiniom, mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza także twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego (czyli ograniczonej jego trwałości) powodowanej temperaturą otoczenia, szkodliwym działaniem światła i upływem czasu. Zostało to potwierdzone stosownymi badaniami naukowymi, przeprowadzonymi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Z jakością Oleju Lnianego Vis Natura aktualnie nie jest w stanie konkurować żadna inna marka. Olej lniany Vis Natura w porównaniu z innymi markami zachowuje przez długi okres czasu w nienaruszonej formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości. Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i został przebadany kompleksowo. Oto istotne wyniki raportów potwierdzające jakość oleju Vis Natura. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Raport z badań przechowalniczych oleju lnianego z dnia 04.02.2009 Skład kwasów tłuszczowych Oleju Lnianego Vis Natura przechowywanego w temperaturze pokojowej. Kwas tłuszczowy                      Zawartość [%]                       Zawartość [%]                          Zawartość [%] 1 tydzień po wytłoczeniu           po 3 tygodniach                    po 16 tygodniach Omega – 3 [C18:3n3]                 58,42                                             57,92                                             57,06 Omega – 6 [C18:2n6]                 11,23                                              11,41                                               11,30 Omega – 9 [C18:1n9]          ...

Czytaj więcej...

Wolne rodniki

 Wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu – RFT, są to cząsteczki, które na swej zewnętrznej powłoce elektronowej (walencyjnej orbicie) posiadają nie sparowany elektron. To decyduje o bardzo słabej trwałości takiej cząsteczki. Jednocześnie z tego powodu staje się ona cząsteczką silnie utleniającą – reaktywną, która osiąga stabilny stan energetyczny dopiero z chwilą przejęcia brakującego elektronu lub całego atomu wodoru od innej cząsteczki. Pozbawiona elektronu lub całego atomu wodoru cząsteczka sama staje się wolnym rodnikiem. Może to w konsekwencji (przy braku mechanizmu obronnego w tym zakresie) doprowadzić do reakcji lawinowej. Taka reakcja została określona jako stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny (jako termin ogólny) jest stosowany do określenia uszkodzeń spowodowanych reakcjami utlenienia form biologicznych komórki. Głównym źródłem powstających w organizmie reaktywnych form tlenu – RTF są procesy energetycznego metabolizmu komórki. RFT powstają w endogenicznych reakcjach oraz przedostają się do organizmu ze środowiska w jakim żyjemy. Powstawanie wolnych rodników jest powszechne, a ich nie zredukowana nadwyżka przyczynia się do powstania wielu stanów patologicznych na poziomie komórkowym: peroksydacja lipidów błony komórkowej, utlenianie białka, uszkodzenie DNA. Może to prowadzić do zainicjowania procesów kancerogenezy. W warunkach panującej w organizmie równowagi jest zachowana prawidłowa proporcja między utleniaczami i antyutleniaczami. Zachwianie tej równowagi prowadzi do powstania stresu oksydacyjnego. Występuje to wówczas gdy następuje spadek aktywności antyoksydacyjnej lub wzrost produkcji wolnych rodników – RFT. Stres oksydacyjny powstaje wówczas gdy następuje wzrost produkcji RFT, przy jednoczesnym wystąpieniu niedoboru niskocząsteczkowych antyutleniaczy produkowanych przez organizm przy jednoczesnym spadku lub braku aktywności enzymów o działaniu antyoksydacyjnym. Wpływa na taki stan wiele czynników. Stan nierównowagi powodowany jest także niedostateczną ilością antyutleniaczy zawartej w diecie pokarmowej. Bardzo podatne na utlenienie są wielnienasycone kwasy tłuszczowe (Omega – 3 i Omega – 6), z których zbudowana jest błona komórkowa. W przypadku zachwiania równowagi w procesach utleniania i redukcji wolnych rodników (przez mechanizmy obronne organizmu) dochodzi do powstania stresu oksydacyjnego, czyli lawinowej reakcji utleniania. Główne niebezpieczeństwo peroksydacji lipidów błony komórkowej i samej komórki wynika z tego, że wolne rodniki niszczą po kolei poszczególne jej fragmenty, najpierw błonę komórkową, a na końcu i kod genetyczny. W efekcie tego szkodliwego działania rodzą się w pierwszej fazie tego procesu stany zapalne błony komórkowej, co prowadzi do zaburzenia pełnionych przez nią funkcji niosąc tym samym chorobowe konsekwencje dla organizmu. W dalszej kolejności, w wyniku uszkodzenia kodu DNA, może dojść do nadmiernego rozmnażania komórek z zdeformowanym DNA, co w konsekwencji, będzie prowadzić do powstania choroby nowotworowej. Uszkodzenie kodu genetycznego jądra komórki sprzyja indukcji komórek nowotworowych. Natomiast uszkodzenie kodu genetycznego mitochondrium komórki skutkuje obniżeniem komórkowej sprawności energetycznej. Jest to typowe zjawisko w procesach starzenia. Zdrowy, zachowujący równowagę organizm, posiadający sprawny system neutralizacji wolnych rodników potrafi sobie radzić z pojawiającym się stresem oksydacyjnym. W skład metabolicznego systemu neutralizacji RFT wchodzi między innymi dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – KAT oraz peroksydaza glutationowa – GSH. Antyutleniacze (związki neutralizujące RFT)...

Czytaj więcej...

Wartości zdrowotne

Olej Lniany Vis Natura Zdrowotna i odżywcza jakość każdego produktu spożywczego jest uzależniona od zawartości w nim czynnych biologicznie prozdrowotnych naturalnych składników oraz ich naturalnej trwałości – przydatności do spożycia. W szczególny sposób dotyczy to oleju lnianego, który ma gwarantować dostarczenie naszemu organizmowi życiodajnych składników. Olej lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikatowej polskiej technologii, gwarantującej zachowanie wszystkich naturalnych składników i właściwości, które natura zmagazynowała w nasionach lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju jest prowadzone na unikatowej prasie VIS R60 zaprojektowanej i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości olejów jadalnych. Tłoczenie rzeczywiście odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu olej lniany o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego zaprzecza dotychczasowym opiniom mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza też twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego, czyli ograniczonej jego trwałości. Z jakością oleju lnianego Vis Natura trudno jest konkurować olejom innych producentów, znajdujących się obecnie na polskim i europejskim rynku. W porównaniu do innych marek olej lniany Vis Natura  zachowuje w nienaruszonej formie przez długi okres czasu żywe (czynne) biologicznie składniki, które są zawarte w nasionach lnu oleistego bogatego przede wszystkim w wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3. Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju Vis Natura – bez konieczności przechowywania w obniżonej temperaturze, świadczy jednocześnie o wysokiej jakości odżywczej i zdrowotnej tego oleju. Olej lniany Vis Natura zawiera od 52 do 58%, Omega – 3 !!! W różnorodnych publikacjach zgromadzone są różnego rodzaju informacje dotyczące szeroko pojętej jakości olejów lnianych znajdujących się w sprzedaży oraz ich trwałości (przydatności do spożycia). Wyjątkowo w zakresie przechowywania teorie oryginalne , rozwijają często sami producenci oleju lnianego. Odnosi się wrażenie, że swoimi pomysłami – w zakresie przechowalnictwa –chcą zaczarować rzeczywistość. Nie dostrzegają tego, że sedno zagadnienia nie tkwi w sposobie i warunkach przechowywania oleju po wytłoczeniu, a jest bezpośrednio związane z zastosowaną technologią pozyskiwania oleju z nasion. Jakość oleju i jego trwałość – bezwarunkowo – uzależniona będzie zawsze i przede wszystkim od zastosowanej technologii tłoczenia. Oczywiście, przechowywanie każdego produktu spożywczegow obniżonej przedłuży jego trwałość. Nigdy jednak nie przywróci mu pierwotnej formy biologicznej, która została zdeformowana w procesie produkcyjnym. Kluczowym zagadnieniem w zakresie zachowania czynnych biologicznie składników oleju lnianego i decydującym o jego trwałości jest stosowana technologia tłoczenia, a nie rygory, którym ma podlegać przechowalnictwo oleju. Przechowalnictwo, delikatnie rzecz ujmując, jest rzeczą wtórną. Zasadniczo, przy zastosowaniu określonego reżimu, potrafi jedynie przedłużyć parametry organoleptyczne wątpliwej jakości produktu. Jest logiczne, że zmaltretowany w trakcie wydobywania z nasion olej, nie może po wytłoczeniu osiągnąć ,,olimpijskiej kondycji”. Reanimacja oleju w obniżonej temperaturze, co starają się usilnie promować niektórzy producenci olejuów lnianych, niczego nie zmieni. Len jest wyposażony w naturalne przeciwutleniacze, które chronią go od początku wegetacji przed zniszczeniem przez agresywne w swej istocie wolne rodniki. Bez naturalnej osłony – w postaci antyutleniaczy – wegetacja roślin byłaby niemożliwa. Tak jak...

Czytaj więcej...

Omega 3

Kwas Ω3 (Omega – 3) Wielonienasycony Niezbędny Kwas Tłuszczowy Kwas tłuszczowy Omega – 3, a zwłaszcza jego pochodne, EPA i DHA, mają szczególne znaczenie w procesach przemian metabolicznych. Długołańcuchowy kwas eikozapenteanowy, (EPA) i dekozaheksaenowy, (DPA), wchodzą w skład fosfolipidów błon komórkowych. Wysoki ich poziom występuje w tkankach centralnego układu nerwowego i siatkówce oka. Są one także prekursorami wewnątrzustrojowej syntezy eikozanoidów – związków hormonopodobnych – o szerokim polu działania. Naukowe badania wykazały, że metabolity (pochodne) EPA i DHA, spowalniają rozwój wielu schorzeń takich jak: choroby układu krążenia, reakcji alergicznych i zapalnych, wpływają na obniżenie poziomu trójglicerydów, spadek frakcji cholesterolu LDL i podwyższenie fakcji HDL w surowicy krwi. Hamują także rozwój niektórych rodzajów nowotworów. Pełnią odpowiedzialną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Badania naukowe potwierdzają, że kwasy, EPA i DHA, przyczyniają się do wywołania różnych efektów przemian metabolicznych. EPA, oddziałuje głównie na układ krwionośny, (sercowo – naczyniowy), w wyniku syntezy określonych eikozanoidów. Natomiast DHA, stanowi podstawowy strukturalny składnik błon komórkowych i tkanek centralnego układu nerwowego. Znaczące ilości DHA, zawiera siatkówka oka. Zostało potwierdzone, że dieta i wynikający z niej poziom DHA, w przypadku ciężarnych kobiet, posiada decydujące znaczenie w rozwoju ludzkiego płodu w łonie matki. Niski poziom DHA u ciężarnych kobiet, niesie ze sobą negatywne konsekwencje, takie jak: ● słaby rozwój układu nerwowego w okresie życia płodowego, wiążący się z negatywnymi skutkami rozwoju dziecka po jego urodzeniu, ● skrócenie trwania ciąży i niską masę urodzeniową dziecka, ● podwyższone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych. Natomiast, odpowiedni poziom DHA oraz właściwy stosunek, Omega – 6 do Omega – 3, w diecie ciężarnych kobiet niesie za sobą pozytywne skutki, takie jak: ● znacząco obniża wystąpienie wcześniejszych porodów, ● masa urodzeniowa noworodka jest w normie, ● występuje optymalny rozwój centralnego układu nerwowego noworodka, ● zdolności uczenia się znajdują się w normie, ● obniżone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych. Deficyt, Omega – 3, w organizmie osób starszych, niesie ze sobą określone dolegliwości w funkcjonowaniu ich centralnego układu nerwowego. Spowodowane jest to tym, że z wiekiem spada aktywność i obniża się poziom syntezy enzymu – delta 4 desaturazy – prowadzący jednocześnie do obniżenia syntezy DHA. Odpowiedni poziom spożycia, Omega – 3, posiada istotne znaczenie u ludzi w podeszłym wieku. Obniżony poziom Omega – 3, może powodować u ludzi dorosłych także stany depresyjne. W trakcie prowadzonych badań wśród Eskimosów zamieszkujących Grenlandię, (lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku), stwierdzono u nich niewielki stopień zmian miażdżycowych i bardzo małą zapadalność na choroby układu krwionośnego, (sercowo – naczyniowego). Także niewielka była wśród tej populacji zapadalność na takie choroby jak: choroby alergiczne, cukrzyca, łuszczyca i choroby nowotworowe – w porównaniu do Duńczyków kontynentalnych. Taki stan rzeczy, został przypisany szczególnej diecie Eskimosów, bogatej w kwasy EPA i DHA, które zawierają spożywane przez nich ryby i morskie ssaki. Kolejne badania wykazały, że u wszystkich...

Czytaj więcej...