Kwas Ω3 (Omega – 3)

Wielonienasycony Niezbędny Kwas Tłuszczowy
Kwas tłuszczowy Omega – 3, a zwłaszcza jego pochodne, EPA i DHA, mają szczególne znaczenie
w procesach przemian metabolicznych. Długołańcuchowy kwas eikozapenteanowy, (EPA) i dekozaheksaenowy,
(DPA), wchodzą w skład fosfolipidów błon komórkowych.
Wysoki ich poziom występuje w tkankach centralnego układu nerwowego i siatkówce oka. Są one
także prekursorami wewnątrzustrojowej syntezy eikozanoidów – związków hormonopodobnych – o
szerokim polu działania. Naukowe badania wykazały, że metabolity (pochodne) EPA i DHA,
spowalniają rozwój wielu schorzeń takich jak: choroby układu krążenia, reakcji alergicznych i zapalnych,
wpływają na obniżenie poziomu trójglicerydów, spadek frakcji cholesterolu LDL i podwyższenie
fakcji HDL w surowicy krwi. Hamują także rozwój niektórych rodzajów nowotworów.
Pełnią odpowiedzialną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.
Badania naukowe potwierdzają, że kwasy, EPA i DHA, przyczyniają się do wywołania różnych
efektów przemian metabolicznych. EPA, oddziałuje głównie na układ krwionośny, (sercowo – naczyniowy),
w wyniku syntezy określonych eikozanoidów. Natomiast DHA, stanowi podstawowy
strukturalny składnik błon komórkowych i tkanek centralnego układu nerwowego. Znaczące ilości
DHA, zawiera siatkówka oka. Zostało potwierdzone, że dieta i wynikający z niej poziom DHA, w
przypadku ciężarnych kobiet, posiada decydujące znaczenie w rozwoju ludzkiego płodu w łonie
matki. Niski poziom DHA u ciężarnych kobiet, niesie ze sobą negatywne konsekwencje, takie jak:
● słaby rozwój układu nerwowego w okresie życia płodowego, wiążący się z negatywnymi
skutkami rozwoju dziecka po jego urodzeniu,
● skrócenie trwania ciąży i niską masę urodzeniową dziecka,
● podwyższone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych.
Natomiast, odpowiedni poziom DHA oraz właściwy stosunek, Omega – 6 do Omega – 3, w diecie
ciężarnych kobiet niesie za sobą pozytywne skutki, takie jak:
● znacząco obniża wystąpienie wcześniejszych porodów,
● masa urodzeniowa noworodka jest w normie,
● występuje optymalny rozwój centralnego układu nerwowego noworodka,
● zdolności uczenia się znajdują się w normie,
● obniżone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych.
Deficyt, Omega – 3, w organizmie osób starszych, niesie ze sobą określone dolegliwości w funkcjonowaniu
ich centralnego układu nerwowego. Spowodowane jest to tym, że z wiekiem spada aktywność
i obniża się poziom syntezy enzymu – delta 4 desaturazy – prowadzący jednocześnie do
obniżenia syntezy DHA. Odpowiedni poziom spożycia, Omega – 3, posiada istotne znaczenie u
ludzi w podeszłym wieku. Obniżony poziom Omega – 3, może powodować u ludzi dorosłych także
stany depresyjne.
W trakcie prowadzonych badań wśród Eskimosów zamieszkujących Grenlandię, (lata
siedemdziesiąte ubiegłego wieku), stwierdzono u nich niewielki stopień zmian miażdżycowych i
bardzo małą zapadalność na choroby układu krwionośnego, (sercowo – naczyniowego). Także niewielka
była wśród tej populacji zapadalność na takie choroby jak: choroby alergiczne, cukrzyca,
łuszczyca i choroby nowotworowe – w porównaniu do Duńczyków kontynentalnych. Taki stan
rzeczy, został przypisany szczególnej diecie Eskimosów, bogatej w kwasy EPA i DHA, które
zawierają spożywane przez nich ryby i morskie ssaki.
Kolejne badania wykazały, że u wszystkich społeczności spożywających znaczne ilości ryb,
których mięso jest bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe Omega – 3 i jego pochodne, występuje
znikoma zapadalność na wyżej wymienione choroby cywilizacyjne. Śmiertelność z powodu
chorób układu krążenia wśród Eskimosów wynosi około 5%. W Japonii w granicach 12%, a w
Europie i USA ponad 45%. Zdrowotny wpływ wielonienasyconego kwasu tłuszczowego  Ω3 jest przypisywany w dużym stopniu aktywności eikozanoidów powstających z tego kwasu. Eikozanoidy
regulują czynności układu sercowo – naczyniowego, wpływają na regulację stężenia
trójglicerydów i ciśnienia krwi oraz odpowiadają za wiele innych procesów zachodzących w organizmie.
Wyniki wielu badań dowodzą, że zasilanie organizmu nawet niewielkimi dawkami kwasu
Omega – 3, spowalnia lub wręcz zapobiega miażdżycy.
Został potwierdzony badaniami przeciwzapalny i przeciwalergiczny wpływ Ω3.
Kwasy Omega – 3, rywalizując w przemianach metabolicznych, z Omega – 6, o te same enzymy
(przy syntezie eikozanoidów), zmniejszają syntezę bardziej toksycznych prostaglandyn PGE2 i
leukotrionów LTB4, syntetyzowanych z kwasu arachidonowego, (AA), którego protoplastą jest
kwas linolowy – Omega 6.
Istnieją hipotezy, że kwasy tłuszczowe Omega – 3  hamują przebieg procesów zapalnych o podłożu
bakteryjnym i wirusowym.
Kwasy tłuszczowe z rodziny n – 3, pełnią niezwykle ważne funkcje w organizmie człowieka
stanowiąc istotny składnik mózgu, komórek nerwowych, komórek mięśnia sercowego i siatkówki
oka. Badania ostatnich lat wykazały, że polienowe kwasy tłuszczowe z grupy n – 3, wywierają istotny
pozytywny wpływ na zdrowie ludzi poprzez obniżenie poziomu cholesterolu i triacylogliceroli
we krwi i ryzyka niedokrwiennej choroby serca i miażdżycy, redukcję lepkości krwi i agregację
płytek krwi, obniżenie ciśnienia krwi, działanie protekcyjne w stanach zapalnych, zapobieganie chorobom
o podłożu autoimmunologicznym i rozwojowi raka.
Dzięki zastąpieniu kwasów nasyconych w diecie kwasami monoenowymi jest możliwość uzyskania
optymalnej redukcji cholesterolu we krwi bez stosowania diet niskotłuszczowych.
[(Karol Mińkowski)]
Rezultaty wielu badań wskazują, że przyjmowanie nawet małych dawek długołańcuchowych
kwasów Ω3 ma działanie przeciwmiażdżycowe. Uważa się, że wynika to głównie z modyfikacji
w syntezie eikozanoidów, zwiększenia syntezy HDL, a także hamowania adhezji płytek i hiperplazji
mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych. [Wojciech Kolanowski]
Wyniki badań wskazują, że u chorych z chorobą wieńcową, skoncentrowane omega – 3  były efektywne
w obniżaniu poziomu triacylogliceroli. Skoncentrowane kwasy Ω3 mogą wpłynąć
na obniżenie poziomu triacylogliceroli w surowicy nawet o 38% w sposób zależny od dawki.
[Radosław Bartkowiak, Beata Wożakowska – Kapłon, Marianna Janion ,,Znaczenie Omega – wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych w zapobieganiu chorobom serca i naczyń – dotychczasowy stan wiedzy”].

Wstaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *