Olej Lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikalnej polskiej technologii gwarantującej zachowanie
wszystkich naturalnych składników i właściwości, które w czasie wegetacji zostały zmagazynowane w nasionach
lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju, jest prowadzone na unikalnej aparaturze, zaprojektowanej i wykonanej
na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości roślinnych olejów spożywczych. Tłoczenie, faktycznie, a nie
propagandowo, odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu olej o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju
lnianego, zaprzecza dotychczasowym opiniom, mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu
tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza także twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego
(czyli ograniczonej jego trwałości) powodowanej temperaturą otoczenia, szkodliwym działaniem światła i
upływem czasu. Zostało to potwierdzone stosownymi badaniami naukowymi, przeprowadzonymi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
Z jakością Oleju Lnianego Vis Natura aktualnie nie jest w stanie konkurować żadna inna marka.
Olej lniany Vis Natura w porównaniu z innymi markami zachowuje przez długi okres czasu w nienaruszonej
formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości.

Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu i został przebadany kompleksowo. Oto istotne wyniki raportów potwierdzające jakość oleju Vis Natura.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
Raport z badań przechowalniczych oleju lnianego z dnia 04.02.2009
Skład kwasów tłuszczowych Oleju Lnianego Vis Natura przechowywanego w temperaturze pokojowej.
Kwas tłuszczowy                      Zawartość [%]                       Zawartość [%]                          Zawartość [%]
1 tydzień po wytłoczeniu           po 3 tygodniach                    po 16 tygodniach
Omega – 3 [C18:3n3]                 58,42                                             57,92                                             57,06
Omega – 6 [C18:2n6]                 11,23                                              11,41                                               11,30
Omega – 9 [C18:1n9]                 17,83                                             18,03                                              18,69

Dalsza część Raportu:
Po tym okresie przechowywania w temperaturze pokojowej, skład kwasów tłuszczowych oleju uległ niewielkim
zmianom. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wynosiła 1,35 mg KOH/g, a nadtlenków 3,10
meqO2/kg i nie przekroczyła wyznaczonych normami wartości wynoszących odpowiednio: 4 mg KOH/g i
15 meqO2/kg. Również cechy organoleptyczne oleju nie uległy istotnym zmianom.
Raport został podpisany przez:
● dr hab. Agnieszka Kita
● prof. dr hab. Grażyna Lisińska
Powyższe wyniki, dowodzą, że po 16 tygodniach od wytłoczenia, wystąpił minimalny spadek zawartości
Omega – 3, z 58,42% do 57,06%, a zawartość nadtlenków wyniosła 3,10 meqO2/kg, co stanowi zaledwie
20% wielkości, którą dopuszcza norma.Orzeczenie o jakości oleju:

Olej liany tłoczony na zimno zaraz po wyprodukowaniu charakteryzował się typowym (dla oleju
lnianego) składem kwasów tłuszczowych oraz cechami organoleptycznymi: żółto – złocistą barwą,
łagodnym i lekko słodkim orzechowym zapachem i smakiem.
Po trzech miesiącach przechowywania w temperaturze pokojowej, skład kwasów tłuszczowych
uległ niewielkim zmianom. Zawartość wolnych kwasów tłuszczowych wynosiła 1,35mgKOH/g, a
nadtlenków 3,10 mgO2/kg, i nie przekroczyła wyznaczonych normami wartości wynoszących odpowiednio:
l 4 mg KOH/g,
l 15 mg O2/kg,
Również cechy organoleptyczne oleju po przechowywaniu nie uległy istotnym zmianom.
Na podstawie przeprowadzonych badań przechowalnictwa sugeruje się określenie terminu przydatności
do spożycia oleju lnianego tłoczonego na zimno na 3 miesiące.
Raport z przeprowadzonych badań został podpisany przez:
Opracowanie:                                             Kierownik Katedry
Dr hab. Agnieszka Kita             Technologii Rolnej i Przechowalnictwa
…………………………………………Prof. dr hab. Grażyna Lisińska

• • •

Olej lniany Vis Natura jest przełom w leczeniu metodą Dr Budwig.
Od kilku lat stosuję w ramach profilaktyki olej lniany, który wspomaga moje zdrowie. Niestety miałam
duże trudności w pozyskaniu oleju odpowiedniej jakości oraz odpowiednio długiej przydatności
do spożycia. Okres trwałości tego oleju wynosił zaledwie jeden miesiąc. Przy jednoczesnym wymogu
przechowywania oleju w lodówce. Był to wymóg narzucony przez producenta.
Można wysnuć wniosek, że taki olej lniany, (dotychczas przeze mnie kupowany), nawet w czasie
transportu mógł obniżyć swoją jakość. Bowiem konieczność przechowywania oleju w lodówce,
może dowodzić, że przetrzymywanie go w temperaturze otoczenia wywołuje w nim proces utleniania
(psucia – jełczenia oleju). Dowodzi to tego, że taki olej jest pozbawiony naturalnych zawartych
w nasionach przeciwutleniaczy, których obecność nawet w normalnych warunkach hamuje proces
utleniania. Taki stan rzeczy, może być spowodowany wadliwym procesem tłoczenia. Znaczący
wpływ na utratę naturalnych przeciwutleniaczy, (zawartych w nasionach), może mieć proces
tłoczenia. Wadliwa technologia tłoczenia oraz wysoka temperatura panująca w czasie tego procesu,
może być przyczyną powstania w oleju bardzo szkodliwych dla ludzkiego zdrowia transizomerów.
Ogromny postęp w produkcji zdrowych biologicznie olejów roślinnych nastąpił w wyniku opracowania
nowej technologii oraz zbudowania unikatowego w tym zakresie urządzenia do tłoczenia
olejów roślinnych. W szczególności odnosi się to do tłoczenia oleju lnianego, którego walory prozdrowotne
i lecznicze są wyjątkowe i ogólnie uznane przez środowiska naukowe.

Opracowanie nowej technologii tłoczenia oraz wyprodukowanie nowatorskiego urządzenia do
tłoczenia olejów roślinnych, jest wynikiem wieloletnich badań w tym zakresie, które zostały zrealizowane
w firmie Stalmasz – Aleksander Nowak.
W ślad za tym, została uruchomiona tłocznia olejów roślinnych
Oleje Roślinne Vis Natura
Olej lniany produkowany według nowej technologii jest już dostępny pod marką:
Olej Lniany Vis Natura
Wg mojej wiedzy i wieloletniego doświadczenia stwierdzam, że dotychczas nie było w Polsce takiego produktu.
Dr Nauk Przyrodniczych Krystyna Brzecka
Sekretarz Towarzystwa Promocji Zdrowia

Wstaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *