Omega 3

Kwas Ω3 (Omega – 3) Wielonienasycony Niezbędny Kwas Tłuszczowy Kwas tłuszczowy Omega – 3, a zwłaszcza jego pochodne, EPA i DHA, mają szczególne znaczenie w procesach przemian metabolicznych. Długołańcuchowy kwas eikozapenteanowy, (EPA) i dekozaheksaenowy, (DPA), wchodzą w skład fosfolipidów błon komórkowych. Wysoki ich poziom występuje w tkankach centralnego układu nerwowego i siatkówce oka. Są one także prekursorami wewnątrzustrojowej syntezy eikozanoidów – związków hormonopodobnych – o szerokim polu działania. Naukowe badania wykazały, że metabolity (pochodne) EPA i DHA, spowalniają rozwój wielu schorzeń takich jak: choroby układu krążenia, reakcji alergicznych i zapalnych, wpływają na obniżenie poziomu trójglicerydów, spadek frakcji cholesterolu LDL i podwyższenie fakcji HDL w surowicy krwi. Hamują także rozwój niektórych rodzajów nowotworów. Pełnią odpowiedzialną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Badania naukowe potwierdzają, że kwasy, EPA i DHA, przyczyniają się do wywołania różnych efektów przemian metabolicznych. EPA, oddziałuje głównie na układ krwionośny, (sercowo – naczyniowy), w wyniku syntezy określonych eikozanoidów. Natomiast DHA, stanowi podstawowy strukturalny składnik błon komórkowych i tkanek centralnego układu nerwowego. Znaczące ilości DHA, zawiera siatkówka oka. Zostało potwierdzone, że dieta i wynikający z niej poziom DHA, w przypadku ciężarnych kobiet, posiada decydujące znaczenie w rozwoju ludzkiego płodu w łonie matki. Niski poziom DHA u ciężarnych kobiet, niesie ze sobą negatywne konsekwencje, takie jak: ● słaby rozwój układu nerwowego w okresie życia płodowego, wiążący się z negatywnymi skutkami rozwoju dziecka po jego urodzeniu, ● skrócenie trwania ciąży i niską masę urodzeniową dziecka, ● podwyższone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych. Natomiast, odpowiedni poziom DHA oraz właściwy stosunek, Omega – 6 do Omega – 3, w diecie ciężarnych kobiet niesie za sobą pozytywne skutki, takie jak: ● znacząco obniża wystąpienie wcześniejszych porodów, ● masa urodzeniowa noworodka jest w normie, ● występuje optymalny rozwój centralnego układu nerwowego noworodka, ● zdolności uczenia się znajdują się w normie, ● obniżone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych. Deficyt, Omega – 3, w organizmie osób starszych, niesie ze sobą określone dolegliwości w funkcjonowaniu ich centralnego układu nerwowego. Spowodowane jest to tym, że z wiekiem spada aktywność i obniża się poziom syntezy enzymu – delta 4 desaturazy – prowadzący jednocześnie do obniżenia syntezy DHA. Odpowiedni poziom spożycia, Omega – 3, posiada istotne znaczenie u ludzi w podeszłym wieku. Obniżony poziom Omega – 3, może powodować u ludzi dorosłych także stany depresyjne. W trakcie prowadzonych badań wśród Eskimosów zamieszkujących Grenlandię, (lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku), stwierdzono u nich niewielki stopień zmian miażdżycowych i bardzo małą zapadalność na choroby układu krwionośnego, (sercowo – naczyniowego). Także niewielka była wśród tej populacji zapadalność na takie choroby jak: choroby alergiczne, cukrzyca, łuszczyca i choroby nowotworowe – w porównaniu do Duńczyków kontynentalnych. Taki stan rzeczy, został przypisany szczególnej diecie Eskimosów, bogatej w kwasy EPA i DHA, które zawierają spożywane przez nich ryby i morskie ssaki. Kolejne badania wykazały, że u wszystkich...

Czytaj więcej...