Witamina E

,,W USA setki tysięcy ludzi umiera z powodu chorób serca i nowotworów. Myślę, że dowody na korzystne, zmniejszające cierpienia działanie witaminy E, są niepodważalne. W dodatku witamina E jest niedroga”. [dr Jeffrey Blumberg] My moglibyśmy dodać, że w Europie i Polsce jest już podobnie. Witamina E – skuteczny antyutleniacz. Witamina E jest niezbędnym składnikiem naszej diety pokarmowej. Posiada ona ogromny wpływ na prawidłowy przebieg metabolicznych funkcji w ludzkim organizmie. Każda komórka naszego organizmu potrzebuje określonej porcji tej substancji. Do najważniejszych funkcji, jakie spełnia witamina E jest osłona antyoksydacyjna, którą zapewnia ona każdej komórce naszego organizmu. Ludzki organizm nie potrafi samodzielnie przeprowadzić syntezy witaminy E. Dlatego też witamina E musi być obowiązkowo dostarczona w diecie. Bogatym źródłem naturalnej witaminy E jest olej lniany. Naturalna witamina E (bo tylko o takich związkach w tych informacjach jest mowa) jest substancją, rozpuszczalną w tłuszczach. Witamina E nie jest pojedynczym związkiem, lecz jest kompozycją ośmiu związków chemicznych o podobnej strukturze biochemicznej: czterech tokoferoli i czterech tokotrienoli. Należy podkreślić rzecz najistotniejszą, że związki wchodzące w skład witaminy E działają najskuteczniej (synergicznie), kiedy wszystkie ich formy występują razem. Stąd nasuwa się oczywisty wniosek, że skuteczność działania związków naturalnych w konfrontacji z działaniem związków syntetycznych jest nieporównywalna. W tym przypadku nie można pominąć faktu, że w syntetycznej witaminie E, jedynie jeden ze związków chemicznych ma strukturę chemiczną zbliżoną (porównywalną) do tej, która występuje w naturze. Jakikolwiek dodatkowy komentarz w tym kontekście staje się bezprzedmiotowy. W związku z bardzo wysokim potencjałem antyoksydacyjnym naturalna witamina E spełnia wyjątkową rolę w profilaktyce choroby miażdżycowej, dając osłonę wilonienasyconym kwasom tłuszczowym, z których jest zbudowana błona komórkowa. Składniki błony komórkowej (w tym cholesterol) są chronione w ten sposób przed szkodliwym działaniem wolnych rodników (RFT). Witamina E przyczynia się nie tylko do likwidacji złogów miażdżycowych, ale także nie dopuszcza do ich powstania. Hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi, zapobiega powstawaniu zakrzepów oraz pomaga przywrócić normalny rytm serca. Wyjątkowo korzystne oddziaływanie witaminy E na układ sercowo – naczyniowy wynika z możliwości tłumienia stanów zapalnych ścian naczyń krwionośnych oraz poprzez skuteczne hamowanie ich powstania. Odbywa się to dzięki możliwościom blokowania utleniających reakcji wywoływanych przez RFT, poprzez neutralizację tych związków. Wyniki badań potwierdzają, że witamina E w skuteczny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu wieńcowego i innych chorób z nim związanych. Badania potwierdzają także wyjątkowo korzystny wpływ suplementacji witaminy E na takie dolegliwości jak: ● nadmierna wrażliwość na chłód kończyn dolnych i górnych, spowodowanych spadkiem krążenia, ● uderzeniami gorąca i zapaleniem naczyń krwionośnych, ● zaburzenia układu nerwowego i depresje, ● poprawia stosunek cholesterolu LDL do HDL oraz powodujeo bniżenie poziomu trójglicerydów we krwi, ● wspomaga gojenie ran i łagodzi zapalenie stawów, ● wpływa kojąco na owrzodzenia układu pokarmowego, Witamina E wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Jest to związane z możliwością osłony błon komórkowych przed szkodliwym działaniem Reaktywnych Form...

Czytaj więcej...

Przeciwutleniacze – antyoksydanty

Obrona organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników polega na ich unieszkodliwianiu (neutralizacji) za pomocą związków, które wchodzą z nimi w rekcje, jednocześnie nie tworząc w ich miejsce innych RFT. Związki, które neutralizują wolne rodniki to antyutleniacze. Źródła wolnych rodników: ● mitochondria komórkowe, w których zachodzą procesy wytwarzania energii komórkowej, ● procesy utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ● stany zapalne w organizmie i zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca, ● produkty przemiany materii, ● skażone powietrze i dym papierosowy, ● wysoko przetworzona żywność i konserwanty. Organizm posiada wiele mechanizmów obronnych zabezpieczających prawidłowy metabolizm komórkowy w obecności reaktywnych form tlenu. Jednym z podstawowych elementów tego obronnego systemu jest umiejętność izolacji miejsca, w którym powstają wolne rodniki. Zdrowy organizm posiadający sprawny system neutralizacji wolnych rodników potrafi sobie radzić z pojawiającym się stresem oksydacyjnym. W skład metabolicznego systemu neutralizacji RFT wchodzi między innymi dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – KAT oraz peroksydaza glutationowa – GSH. Antyutleniacze (związki neutralizujące RFT) mogą być dostarczane także w diecie pokarmowej. Zasadnicza rola należy w tym przypadku do rozpuszczalnej w wodzie witaminie C oraz rozpuszczalnej w tłuszczach witaminie E, której źródłem jest olej lniany oraz inne oleje roślinne. Gdy system neutralizacji RFT funkcjonuje sprawnie, w organizmie utrzymywany jest stan równowagi, charakteryzujący się tym, że uszkodzenia powstałe w wyniku działania RFT mają zakres ograniczony, a powstałe uszkodzenia są naprawiane. W prawidłowo funkcjonującym metabolizmie działa trójstopniowy (trójpoziomowy) system obronny przeciwdziałający szkodliwemu oddziaływaniu na organizm RFT: ● pierwszy poziom obrony jest to wewnętrzny (endogenny) system naszego organizmu, przeciwdziałający powstawaniu RFT, który jednocześnie hamuje reakcje wolnych rodników ze związkami czynnymi biologicznie, należy do niego; koenzym Q10, glutation oraz takie enzymy jak; dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa, ● drugi poziom obrony stanowią związki neutralizujące RFT, (wymiatacze wolnych rodników), operujące w środowisku wodnym naszego organizmu, do których zaliczana jest witamina C i glutation, oraz związki działające w środowisku kwasów tłuszczowych, czyli witamina E i karoteny, ● trzeci poziom obrony jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie błony komórkowej, który osłania błonę przed szkodliwym działaniem RFT, a w przypadku jej uszkodzenia odpowiada za naprawę uszkodzonych fragmentów błony komórkowej. Podstawowym związkiem, który spełnia te funkcje jest witamina E i wielonienasycony kwas tłuszczowy. Bogatym źródłem tych związków jest olej lniany, który zawiera; wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3, witaminy E i inne antyutleniacze (sterole, karoteny, plastochromanol 8), niezbędne do neutralizacji toksycznych cząstek RFT. Wymienione związki, które zawiera olej lniany, nie są produkowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pokarmie. Należy pamiętać, że określony antyutleniacz neutralizuje konkretne wolne rodniki. Nie ma więc uniwersalnego związku, który chroniłby organizm przed działaniem całej kaskady RFT. Sprawność organizmu walki z wolnymi rodnikami spada wraz z wiekiem, a kumulacja uszkodzeń w mitochondrium komórki, spowodowanych przez RFT, jest jedną z głównych przyczyn starzenia. Istnieje także wiele dowodów na to, że wolne rodniki stanowią główną przyczynę w powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych. Można temu zapobiec poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Składniki pokarmu wywierają bowiem...

Czytaj więcej...

Wartości zdrowotne

Olej Lniany Vis Natura Zdrowotna i odżywcza jakość każdego produktu spożywczego jest uzależniona od zawartości w nim czynnych biologicznie prozdrowotnych naturalnych składników oraz ich naturalnej trwałości – przydatności do spożycia. W szczególny sposób dotyczy to oleju lnianego, który ma gwarantować dostarczenie naszemu organizmowi życiodajnych składników. Olej lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikatowej polskiej technologii, gwarantującej zachowanie wszystkich naturalnych składników i właściwości, które natura zmagazynowała w nasionach lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju jest prowadzone na unikatowej prasie VIS R60 zaprojektowanej i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości olejów jadalnych. Tłoczenie rzeczywiście odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu olej lniany o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego zaprzecza dotychczasowym opiniom mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza też twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego, czyli ograniczonej jego trwałości. Z jakością oleju lnianego Vis Natura trudno jest konkurować olejom innych producentów, znajdujących się obecnie na polskim i europejskim rynku. W porównaniu do innych marek olej lniany Vis Natura  zachowuje w nienaruszonej formie przez długi okres czasu żywe (czynne) biologicznie składniki, które są zawarte w nasionach lnu oleistego bogatego przede wszystkim w wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3. Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju Vis Natura – bez konieczności przechowywania w obniżonej temperaturze, świadczy jednocześnie o wysokiej jakości odżywczej i zdrowotnej tego oleju. Olej lniany Vis Natura zawiera od 52 do 58%, Omega – 3 !!! W różnorodnych publikacjach zgromadzone są różnego rodzaju informacje dotyczące szeroko pojętej jakości olejów lnianych znajdujących się w sprzedaży oraz ich trwałości (przydatności do spożycia). Wyjątkowo w zakresie przechowywania teorie oryginalne , rozwijają często sami producenci oleju lnianego. Odnosi się wrażenie, że swoimi pomysłami – w zakresie przechowalnictwa –chcą zaczarować rzeczywistość. Nie dostrzegają tego, że sedno zagadnienia nie tkwi w sposobie i warunkach przechowywania oleju po wytłoczeniu, a jest bezpośrednio związane z zastosowaną technologią pozyskiwania oleju z nasion. Jakość oleju i jego trwałość – bezwarunkowo – uzależniona będzie zawsze i przede wszystkim od zastosowanej technologii tłoczenia. Oczywiście, przechowywanie każdego produktu spożywczegow obniżonej przedłuży jego trwałość. Nigdy jednak nie przywróci mu pierwotnej formy biologicznej, która została zdeformowana w procesie produkcyjnym. Kluczowym zagadnieniem w zakresie zachowania czynnych biologicznie składników oleju lnianego i decydującym o jego trwałości jest stosowana technologia tłoczenia, a nie rygory, którym ma podlegać przechowalnictwo oleju. Przechowalnictwo, delikatnie rzecz ujmując, jest rzeczą wtórną. Zasadniczo, przy zastosowaniu określonego reżimu, potrafi jedynie przedłużyć parametry organoleptyczne wątpliwej jakości produktu. Jest logiczne, że zmaltretowany w trakcie wydobywania z nasion olej, nie może po wytłoczeniu osiągnąć ,,olimpijskiej kondycji”. Reanimacja oleju w obniżonej temperaturze, co starają się usilnie promować niektórzy producenci olejuów lnianych, niczego nie zmieni. Len jest wyposażony w naturalne przeciwutleniacze, które chronią go od początku wegetacji przed zniszczeniem przez agresywne w swej istocie wolne rodniki. Bez naturalnej osłony – w postaci antyutleniaczy – wegetacja roślin byłaby niemożliwa. Tak jak...

Czytaj więcej...