Dr Johanna Budwig – Przeciw Rakowi

Dr Johanna Budwig – odkrywczyni leczniczych właściwości oleju lnianego. Prekursorem badań w zakresie zdrowotnych i leczniczych właściwości oleju lnianego była niemiecka biochemik Dr Johanna Budwig. Dr Johanna Budwig (1909 – 2003) uzyskała doktoraty w dwóch dziedzinach nauki: biochemii i nauk przyrodniczych. Niezależnie od tego przeszła przeszkolenie medyczne oraz studiowała na kolejnych kierunkach, takich jak: farmacja, fizyka, botanika i biologia, które ukończyła z wynikiem celującym. Niezależnie od pracy naukowej na Uniwersytecie w Munster współpracowała z wieloma szpitalami. Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku Niemiecki Rząd uczynił ją odpowiedzialną za przeprowadzenie badań mających określić oddziaływanie farmaceutyków i przetworzonej żywności na ludzki organizm i zdrowie człowieka. W 1953r. zrezygnowała z tego stanowiska. Zapewne odbyło się to pod wpływem nacisków przemysłu farmaceutycznego oraz producentów przemysłowo przetwarzanej żywności, szczególnie lobby przemysłu tłuszczowego. Następnie, niezależnie od prowadzonych badań naukowych, prowadziła własną klinikę, gdzie byli poddawani skutecznemu leczeniu pacjenci z nowotworami – w stanach beznadziejnych, którym praktykujący lekarze, leczący w oparciu o medycynę akademicką, nie dawali żadnej nadziei na wyleczenie. Dr Budwig stosując własnego opracowania dietetyczną terapię wielokrotnie zaprzeczała tym akademickim wyrokom. Publicznie twierdziła, że 90% jej pacjentów będących w stanie krytycznym zostało wyleczonych. Nikt temu nie przeczył. Podczas dietetycznego leczenia nowotworów metodą Dr Budwig jednocześnie następowało wyleczenie innych chorób cywilizacyjnych występujących u pacjentów poddanym tej kuracji. Dr Budwig zaobserwowała, że we krwi (u wszystkich poważnie chorych) występuje brak pewnych związków (fosfatydów i lipoprotein) oraz kwasu tłuszczowego Omega – 3. Dalej stwierdziła, że w sytuacji takich niedoborów nowotwory rozwijają się gwałtownie. Obserwując krew chorych pacjentów dostrzegła, że hemoglobina w przypadku pacjentów z zaawansowanym stadium nowotworu, ma odcień żółto – zielonkawy zamiast czerwonego – typowego dla zdrowego organizmu. To odkrycie dało początek pracom badawczym. Chorych na nowotwory poddano leczeniu. Uzupełnianie substancji odżywczych trwało trzy miesiące. Po tym okresie nowotwory stopniowo zaczęły się cofać. Fosfatydy i lipoproteiny ponownie pojawiły się w organizmie. Hemoglobina odzyskała czerwoną barwę. Dr Budwig rozpoczęła prace nad znalezieniem naturalnego produktu spożywczego, który będzie posiadał niezbędne składniki, pozwalające w sposób naturalny zasilić chory organizm w konieczne związki, tak bardzo potrzebne dla normalnego funkcjonowania organizmu. Poszukiwania i prace badawcze w tej dziedzinie zaowocowały ogłoszeniem w 1951r. kryteriów leczniczej diety w postaci znanej dzisiaj na całym świecie pasty Dr Budwig. Pasta Dr Budwig to nic innego, jak zmiksowany w odpowiednich proporcjach olej lniany i chudy biały twaróg – mieszanina absolutnie naturalnych składników – spożywanych razem. Tylko w tej postaci uruchomiają się najkorzystniejsze dla organizmu procesy biologiczne. Zmiksowanie oleju lnianego i chudego twarogu, powoduje związanie nienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 3 z białkiem. Ten zabieg sprawia, że tłuszcz staje się rozpuszczalny w wodzie, co w dalszej kolejności sprzyja bardzo efektywnemu wchłanianiu w układzie pokarmowym. W dalszej kolejności krew i limfa przekazują dostarczone w diecie związki chorym organom. Kiedy Dr Johanna Budwig w 1951 roku ogłosiła zasady jednocześnie leczniczej i profilaktycznej diety z zastosowaniem oleju lnianego, natychmiast spotkała się z ogromnym oporem i blokadą informacyjną spowodowaną przez lobby przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i tłuszczowego....

Czytaj więcej...

Olej lniany

Olej Lniany – związki biochemicznie aktywne. Kondycja fizyczna oraz kondycja psychiczna ludzkiego organizmu jest bezpośrednio uzależniona od sposobu i jakości odżywiania. Jakość odżywiania decyduje o samopoczuciu i zdrowiu człowieka. Niehigieniczny tryb życia: alkohol, nikotyna, spaliny samochodowe oraz niewłaściwe odżywianie stanowią decydujący czynnik powstawania współczesnych chorób cywilizacyjnych: choroby układu krążenia i układu pokarmowego, cukrzyca i choroby nowotworowe oraz wszelkiego rodzaju alergie, które także często powodowane są niefrasobliwym przyjmowaniem środków farmaceutycznych. Decydującym dodatkowo szkodliwym czynnikiem są produkty przetworzone przemysłowo, zawierające nie tylko szkodliwe substancje konserwujące, smakowe oraz poprawiające wygląd wizualny produktów spożywczych, ale przede wszystkim zawierające zdeformowane i zmienione naturalne struktury biochemiczne produktu naturalnego. Typowym dla tego przypadku przykładem są margaryny i przemysłowo produkowane oleje roślinne oraz praktycznie większość pozostałych produktów spożywczych wytwarzanych w skali przemysłowej. Ograniczając się jedynie do sposobu odżywiania, można stwierdzić, że we współczesnej diecie występuje nadmierne spożycie tłuszczów kosztem innych produktów. Nadmierne spożycie tłuszczów, szkodliwe dla ludzkiego organizmu, jest dodatkowo spotęgowane przemysłowym jego przetworzeniem oraz zachwianiem właściwych proporcji w składzie pokarmowej diety. Ogólnie rzecz ujmując, jedynie w tym kontekście, współcześnie spożywamy zbyt wiele tłuszczów nasyconych, występujących w tłuszczach zwierzęcych, margarynach, fast foodach, słodyczach itd. Natomiast, współczesna dieta zawiera zbyt małe ilości tłuszczów roślinnych. W tym w szczególności tłuszczów wielonienasyconych z rodziny Omega – 3, przy jednoczesnym radykalnie wysokim spożyciu wielonienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 6. Taki stan rzeczy powoduje zwiększenie ryzyka powstania i rozwoju wielu chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Szczególnie dotyczy to osób zagrożonych ryzykiem wystąpienia u nich chorób związanych z układem krążenia i chorób nowotworowych. Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe, (WNKT), w naturalnej formie występują w dwóch grupach: Omega – 3 oraz Omega – 6. Stanowią one szczególny wyróżnik wśród innych pozostałych naturalnych kwasów tłuszczowych. Tym szczególnym ich wyróżnikiem jest to, że podobnie jak witaminy, nie są syntetyzowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pożywieniu. Stąd też wywodzi się ich nazwa: Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe. Wielonienasycony kwas tłuszczowy, alfa – linolenowy, (ALA), określany także jako Omega – 3, w szczególności jego długołańcuchowe pochodne, (będące wynikiem przemian w organizmie), są niezbędne do powstania i dalszego prawidłowego przebiegu kolejnych przemian metabolicznych. Ma to odniesienie do kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), pochodnych ALA. W organizmie człowieka wymienione pochodne kwasu Omega – 3, wchodzą w skład fosfolipidów, z których zbudowane są błony komórkowe. Stanowią więc one podstawowy składnik (budulec) błony komórkowej. Struktura błony komórkowej determinuje i odpowiada za prawidłowy dostęp pokarmu do wnętrza komórki. Im jest większa jej przepuszczalność i elastyczność, tym łatwiejszy jest dostęp składników pokarmowych do wnętrza komórki. Taki charakter błony gwarantują wbudowane w nią cząstki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast, kiedy składnikami błony komórkowej są kwasy nasycone i jednonienasycone, tworzące sztywne łańcuchy strukturalne, elastyczność i przepuszczalność takiej błony zdecydowanie się pogarsza. Wysoki poziom związków (będących pochodną Omega – 3) zawiera centralny układ nerwowy i siatkówka. Omega...

Czytaj więcej...