Omega 3

Kwas Ω3 (Omega – 3) Wielonienasycony Niezbędny Kwas Tłuszczowy Kwas tłuszczowy Omega – 3, a zwłaszcza jego pochodne, EPA i DHA, mają szczególne znaczenie w procesach przemian metabolicznych. Długołańcuchowy kwas eikozapenteanowy, (EPA) i dekozaheksaenowy, (DPA), wchodzą w skład fosfolipidów błon komórkowych. Wysoki ich poziom występuje w tkankach centralnego układu nerwowego i siatkówce oka. Są one także prekursorami wewnątrzustrojowej syntezy eikozanoidów – związków hormonopodobnych – o szerokim polu działania. Naukowe badania wykazały, że metabolity (pochodne) EPA i DHA, spowalniają rozwój wielu schorzeń takich jak: choroby układu krążenia, reakcji alergicznych i zapalnych, wpływają na obniżenie poziomu trójglicerydów, spadek frakcji cholesterolu LDL i podwyższenie fakcji HDL w surowicy krwi. Hamują także rozwój niektórych rodzajów nowotworów. Pełnią odpowiedzialną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Badania naukowe potwierdzają, że kwasy, EPA i DHA, przyczyniają się do wywołania różnych efektów przemian metabolicznych. EPA, oddziałuje głównie na układ krwionośny, (sercowo – naczyniowy), w wyniku syntezy określonych eikozanoidów. Natomiast DHA, stanowi podstawowy strukturalny składnik błon komórkowych i tkanek centralnego układu nerwowego. Znaczące ilości DHA, zawiera siatkówka oka. Zostało potwierdzone, że dieta i wynikający z niej poziom DHA, w przypadku ciężarnych kobiet, posiada decydujące znaczenie w rozwoju ludzkiego płodu w łonie matki. Niski poziom DHA u ciężarnych kobiet, niesie ze sobą negatywne konsekwencje, takie jak: ● słaby rozwój układu nerwowego w okresie życia płodowego, wiążący się z negatywnymi skutkami rozwoju dziecka po jego urodzeniu, ● skrócenie trwania ciąży i niską masę urodzeniową dziecka, ● podwyższone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych. Natomiast, odpowiedni poziom DHA oraz właściwy stosunek, Omega – 6 do Omega – 3, w diecie ciężarnych kobiet niesie za sobą pozytywne skutki, takie jak: ● znacząco obniża wystąpienie wcześniejszych porodów, ● masa urodzeniowa noworodka jest w normie, ● występuje optymalny rozwój centralnego układu nerwowego noworodka, ● zdolności uczenia się znajdują się w normie, ● obniżone ryzyko wystąpienia chorób alergicznych. Deficyt, Omega – 3, w organizmie osób starszych, niesie ze sobą określone dolegliwości w funkcjonowaniu ich centralnego układu nerwowego. Spowodowane jest to tym, że z wiekiem spada aktywność i obniża się poziom syntezy enzymu – delta 4 desaturazy – prowadzący jednocześnie do obniżenia syntezy DHA. Odpowiedni poziom spożycia, Omega – 3, posiada istotne znaczenie u ludzi w podeszłym wieku. Obniżony poziom Omega – 3, może powodować u ludzi dorosłych także stany depresyjne. W trakcie prowadzonych badań wśród Eskimosów zamieszkujących Grenlandię, (lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku), stwierdzono u nich niewielki stopień zmian miażdżycowych i bardzo małą zapadalność na choroby układu krwionośnego, (sercowo – naczyniowego). Także niewielka była wśród tej populacji zapadalność na takie choroby jak: choroby alergiczne, cukrzyca, łuszczyca i choroby nowotworowe – w porównaniu do Duńczyków kontynentalnych. Taki stan rzeczy, został przypisany szczególnej diecie Eskimosów, bogatej w kwasy EPA i DHA, które zawierają spożywane przez nich ryby i morskie ssaki. Kolejne badania wykazały, że u wszystkich...

Czytaj więcej...

Olej lniany

Olej Lniany – związki biochemicznie aktywne. Kondycja fizyczna oraz kondycja psychiczna ludzkiego organizmu jest bezpośrednio uzależniona od sposobu i jakości odżywiania. Jakość odżywiania decyduje o samopoczuciu i zdrowiu człowieka. Niehigieniczny tryb życia: alkohol, nikotyna, spaliny samochodowe oraz niewłaściwe odżywianie stanowią decydujący czynnik powstawania współczesnych chorób cywilizacyjnych: choroby układu krążenia i układu pokarmowego, cukrzyca i choroby nowotworowe oraz wszelkiego rodzaju alergie, które także często powodowane są niefrasobliwym przyjmowaniem środków farmaceutycznych. Decydującym dodatkowo szkodliwym czynnikiem są produkty przetworzone przemysłowo, zawierające nie tylko szkodliwe substancje konserwujące, smakowe oraz poprawiające wygląd wizualny produktów spożywczych, ale przede wszystkim zawierające zdeformowane i zmienione naturalne struktury biochemiczne produktu naturalnego. Typowym dla tego przypadku przykładem są margaryny i przemysłowo produkowane oleje roślinne oraz praktycznie większość pozostałych produktów spożywczych wytwarzanych w skali przemysłowej. Ograniczając się jedynie do sposobu odżywiania, można stwierdzić, że we współczesnej diecie występuje nadmierne spożycie tłuszczów kosztem innych produktów. Nadmierne spożycie tłuszczów, szkodliwe dla ludzkiego organizmu, jest dodatkowo spotęgowane przemysłowym jego przetworzeniem oraz zachwianiem właściwych proporcji w składzie pokarmowej diety. Ogólnie rzecz ujmując, jedynie w tym kontekście, współcześnie spożywamy zbyt wiele tłuszczów nasyconych, występujących w tłuszczach zwierzęcych, margarynach, fast foodach, słodyczach itd. Natomiast, współczesna dieta zawiera zbyt małe ilości tłuszczów roślinnych. W tym w szczególności tłuszczów wielonienasyconych z rodziny Omega – 3, przy jednoczesnym radykalnie wysokim spożyciu wielonienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 6. Taki stan rzeczy powoduje zwiększenie ryzyka powstania i rozwoju wielu chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Szczególnie dotyczy to osób zagrożonych ryzykiem wystąpienia u nich chorób związanych z układem krążenia i chorób nowotworowych. Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe, (WNKT), w naturalnej formie występują w dwóch grupach: Omega – 3 oraz Omega – 6. Stanowią one szczególny wyróżnik wśród innych pozostałych naturalnych kwasów tłuszczowych. Tym szczególnym ich wyróżnikiem jest to, że podobnie jak witaminy, nie są syntetyzowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pożywieniu. Stąd też wywodzi się ich nazwa: Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe. Wielonienasycony kwas tłuszczowy, alfa – linolenowy, (ALA), określany także jako Omega – 3, w szczególności jego długołańcuchowe pochodne, (będące wynikiem przemian w organizmie), są niezbędne do powstania i dalszego prawidłowego przebiegu kolejnych przemian metabolicznych. Ma to odniesienie do kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), pochodnych ALA. W organizmie człowieka wymienione pochodne kwasu Omega – 3, wchodzą w skład fosfolipidów, z których zbudowane są błony komórkowe. Stanowią więc one podstawowy składnik (budulec) błony komórkowej. Struktura błony komórkowej determinuje i odpowiada za prawidłowy dostęp pokarmu do wnętrza komórki. Im jest większa jej przepuszczalność i elastyczność, tym łatwiejszy jest dostęp składników pokarmowych do wnętrza komórki. Taki charakter błony gwarantują wbudowane w nią cząstki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast, kiedy składnikami błony komórkowej są kwasy nasycone i jednonienasycone, tworzące sztywne łańcuchy strukturalne, elastyczność i przepuszczalność takiej błony zdecydowanie się pogarsza. Wysoki poziom związków (będących pochodną Omega – 3) zawiera centralny układ nerwowy i siatkówka. Omega...

Czytaj więcej...