Raporty z badań

Olej Lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikalnej polskiej technologii gwarantującej zachowanie wszystkich naturalnych składników i właściwości, które w czasie wegetacji zostały zmagazynowane w nasionach lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju, jest prowadzone na unikalnej aparaturze, zaprojektowanej i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości roślinnych olejów spożywczych. Tłoczenie, faktycznie, a nie propagandowo, odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu olej o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego, zaprzecza dotychczasowym opiniom, mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza także twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego (czyli ograniczonej jego trwałości) powodowanej temperaturą otoczenia, szkodliwym działaniem światła i upływem czasu. Zostało to potwierdzone stosownymi badaniami naukowymi, przeprowadzonymi na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Z jakością Oleju Lnianego Vis Natura aktualnie nie jest w stanie konkurować żadna inna marka. Olej lniany Vis Natura w porównaniu z innymi markami zachowuje przez długi okres czasu w nienaruszonej formie, czynne biologicznie składniki, które przed wytłoczeniem oleju zgromadzone były w nasionach. Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju i brak wymogu przechowywania oleju w obniżonej temperaturze świadczy jednocześnie o jego wysokiej biologicznej jakości. Olej Lniany Vis Natura, był wielokrotnie badany w laboratoriach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i został przebadany kompleksowo. Oto istotne wyniki raportów potwierdzające jakość oleju Vis Natura. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Nauk o Żywności Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Raport z badań przechowalniczych oleju lnianego z dnia 04.02.2009 Skład kwasów tłuszczowych Oleju Lnianego Vis Natura przechowywanego w temperaturze pokojowej. Kwas tłuszczowy                      Zawartość [%]                       Zawartość [%]                          Zawartość [%] 1 tydzień po wytłoczeniu           po 3 tygodniach                    po 16 tygodniach Omega – 3 [C18:3n3]                 58,42                                             57,92                                             57,06 Omega – 6 [C18:2n6]                 11,23                                              11,41                                               11,30 Omega – 9 [C18:1n9]          ...

Czytaj więcej...

Olej lniany

Olej Lniany – związki biochemicznie aktywne. Kondycja fizyczna oraz kondycja psychiczna ludzkiego organizmu jest bezpośrednio uzależniona od sposobu i jakości odżywiania. Jakość odżywiania decyduje o samopoczuciu i zdrowiu człowieka. Niehigieniczny tryb życia: alkohol, nikotyna, spaliny samochodowe oraz niewłaściwe odżywianie stanowią decydujący czynnik powstawania współczesnych chorób cywilizacyjnych: choroby układu krążenia i układu pokarmowego, cukrzyca i choroby nowotworowe oraz wszelkiego rodzaju alergie, które także często powodowane są niefrasobliwym przyjmowaniem środków farmaceutycznych. Decydującym dodatkowo szkodliwym czynnikiem są produkty przetworzone przemysłowo, zawierające nie tylko szkodliwe substancje konserwujące, smakowe oraz poprawiające wygląd wizualny produktów spożywczych, ale przede wszystkim zawierające zdeformowane i zmienione naturalne struktury biochemiczne produktu naturalnego. Typowym dla tego przypadku przykładem są margaryny i przemysłowo produkowane oleje roślinne oraz praktycznie większość pozostałych produktów spożywczych wytwarzanych w skali przemysłowej. Ograniczając się jedynie do sposobu odżywiania, można stwierdzić, że we współczesnej diecie występuje nadmierne spożycie tłuszczów kosztem innych produktów. Nadmierne spożycie tłuszczów, szkodliwe dla ludzkiego organizmu, jest dodatkowo spotęgowane przemysłowym jego przetworzeniem oraz zachwianiem właściwych proporcji w składzie pokarmowej diety. Ogólnie rzecz ujmując, jedynie w tym kontekście, współcześnie spożywamy zbyt wiele tłuszczów nasyconych, występujących w tłuszczach zwierzęcych, margarynach, fast foodach, słodyczach itd. Natomiast, współczesna dieta zawiera zbyt małe ilości tłuszczów roślinnych. W tym w szczególności tłuszczów wielonienasyconych z rodziny Omega – 3, przy jednoczesnym radykalnie wysokim spożyciu wielonienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 6. Taki stan rzeczy powoduje zwiększenie ryzyka powstania i rozwoju wielu chorób, określanych mianem chorób cywilizacyjnych. Szczególnie dotyczy to osób zagrożonych ryzykiem wystąpienia u nich chorób związanych z układem krążenia i chorób nowotworowych. Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe, (WNKT), w naturalnej formie występują w dwóch grupach: Omega – 3 oraz Omega – 6. Stanowią one szczególny wyróżnik wśród innych pozostałych naturalnych kwasów tłuszczowych. Tym szczególnym ich wyróżnikiem jest to, że podobnie jak witaminy, nie są syntetyzowane w organizmie. Muszą być dostarczone w pożywieniu. Stąd też wywodzi się ich nazwa: Wielonienasycone Niezbędne Kwasy Tłuszczowe. Wielonienasycony kwas tłuszczowy, alfa – linolenowy, (ALA), określany także jako Omega – 3, w szczególności jego długołańcuchowe pochodne, (będące wynikiem przemian w organizmie), są niezbędne do powstania i dalszego prawidłowego przebiegu kolejnych przemian metabolicznych. Ma to odniesienie do kwasu eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA), pochodnych ALA. W organizmie człowieka wymienione pochodne kwasu Omega – 3, wchodzą w skład fosfolipidów, z których zbudowane są błony komórkowe. Stanowią więc one podstawowy składnik (budulec) błony komórkowej. Struktura błony komórkowej determinuje i odpowiada za prawidłowy dostęp pokarmu do wnętrza komórki. Im jest większa jej przepuszczalność i elastyczność, tym łatwiejszy jest dostęp składników pokarmowych do wnętrza komórki. Taki charakter błony gwarantują wbudowane w nią cząstki wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast, kiedy składnikami błony komórkowej są kwasy nasycone i jednonienasycone, tworzące sztywne łańcuchy strukturalne, elastyczność i przepuszczalność takiej błony zdecydowanie się pogarsza. Wysoki poziom związków (będących pochodną Omega – 3) zawiera centralny układ nerwowy i siatkówka. Omega...

Czytaj więcej...