Olej Lniany Vis Natura

Zdrowotna i odżywcza jakość każdego produktu spożywczego jest uzależniona od zawartości w
nim czynnych biologicznie prozdrowotnych naturalnych składników oraz ich naturalnej trwałości
przydatności do spożycia. W szczególny sposób dotyczy to oleju lnianego, który ma gwarantować
dostarczenie naszemu organizmowi życiodajnych składników.
Olej lniany Vis Natura jest pozyskiwany według unikatowej polskiej technologii, gwarantującej zachowanie
wszystkich naturalnych składników i właściwości, które natura zmagazynowała w nasionach
lnu oleistego. Pozyskiwanie oleju jest prowadzone na unikatowej prasie VIS R60 zaprojektowanej
i wykonanej na potrzeby tłoczenia najwyższej jakości olejów jadalnych. Tłoczenie rzeczywiście odbywa się w niskiej temperaturze, około 36 stopni C. Otrzymujemy dzięki temu
olej lniany o najwyższych parametrach jakościowych i wielomiesięcznej przydatności do
spożycia. Nowa technologia tłoczenia oleju lnianego zaprzecza dotychczasowym opiniom
mówiącym o szybkiej degradacji trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega 3. Zaprzecza też
twierdzeniom o krótkiej przydatności do spożycia oleju lnianego, czyli ograniczonej jego trwałości.
Z jakością oleju lnianego Vis Natura trudno jest konkurować olejom innych producentów,
znajdujących się obecnie na polskim i europejskim rynku.
W porównaniu do innych marek olej lniany Vis Natura  zachowuje w nienaruszonej formie przez długi okres czasu żywe (czynne) biologicznie składniki, które są zawarte w nasionach lnu oleistego bogatego przede wszystkim w wielonienasycony kwas tłuszczowy Omega – 3.

Wielomiesięczna,wyjątkowo długa trwałość oleju Vis Natura – bez konieczności przechowywania w obniżonej temperaturze, świadczy jednocześnie o wysokiej jakości odżywczej i zdrowotnej tego oleju.

Olej lniany Vis Natura zawiera od 52 do 58%, Omega – 3 !!!
W różnorodnych publikacjach zgromadzone są różnego rodzaju informacje dotyczące szeroko
pojętej jakości olejów lnianych znajdujących się w sprzedaży oraz ich trwałości (przydatności do
spożycia). Wyjątkowo w zakresie przechowywania teorie oryginalne , rozwijają często sami producenci oleju lnianego. Odnosi się wrażenie, że swoimi pomysłami – w zakresie przechowalnictwa –chcą zaczarować rzeczywistość.

Nie dostrzegają tego, że sedno zagadnienia nie tkwi w sposobie i warunkach przechowywania oleju
po wytłoczeniu, a jest bezpośrednio związane z zastosowaną technologią pozyskiwania oleju z nasion.
Jakość oleju i jego trwałość – bezwarunkowo – uzależniona będzie zawsze i przede wszystkim
od zastosowanej technologii tłoczenia. Oczywiście, przechowywanie każdego produktu spożywczegow obniżonej przedłuży jego trwałość. Nigdy jednak nie przywróci mu pierwotnej
formy biologicznej, która została zdeformowana w procesie produkcyjnym.
Kluczowym zagadnieniem w zakresie zachowania czynnych biologicznie składników oleju
lnianego i decydującym o jego trwałości jest stosowana
technologia tłoczenia, a nie rygory, którym ma podlegać przechowalnictwo oleju.
Przechowalnictwo, delikatnie rzecz ujmując, jest rzeczą wtórną. Zasadniczo, przy zastosowaniu określonego
reżimu, potrafi jedynie przedłużyć parametry organoleptyczne wątpliwej jakości produktu.
Jest logiczne, że zmaltretowany w trakcie wydobywania z nasion olej, nie może po wytłoczeniu
osiągnąć ,,olimpijskiej kondycji”. Reanimacja oleju w obniżonej temperaturze, co starają się usilnie promować niektórzy producenci olejuów lnianych, niczego nie zmieni.
Len jest wyposażony w naturalne przeciwutleniacze, które
chronią go od początku wegetacji przed zniszczeniem przez agresywne w swej istocie wolne rodniki. Bez naturalnej osłony –
w postaci antyutleniaczy – wegetacja roślin byłaby niemożliwa.
Tak jak we lnie, naturalne antyutleniacze znajdują się w nasionach każdej rośliny.
Dlatego też nasiona różnych roślin, także lnu, mogą być magazynowane i przechowywane
przez długi okres czasu zachowując w okresie składowania swoje naturalne pierwotne
właściwości. Tej samej zasadzie będzie podporządkowana trwałość (przydatność do spożycia)
wytłoczonego z nasion lnu, oleju lnianego.
Trwałość oleju lnianego jest uzależniona od ilości przeniesionych z
nasion do oleju, biologicznie czynnych, żywych antyutleniaczy. Decyduje to o skali oporności na
utlenianie oleju lnianego. Tym samym, co jest logiczne, decyduje nie tylko o trwałości oleju, ale
także o jego walorach jakościowych: zdrowotnych, leczniczych i smakowych.
Zgromadzone w nasionach w czasie wegetacji naturalne związki przeciwutleniające przejdą do oleju
w formie aktywnej tylko wtedy, kiedy stosowana metoda wydobywania oleju z nasion, nie spowoduje
zniszczenia naturalnej, żywej formy biologicznej antyutleniaczy.
Zagadnienie, w tym przypadku, nie sprowadza się do tego, czy potrafimy wraz z olejem wydobyć
tak potrzebne antyutleniacze, ale do tego, czy w trakcie tego procesu potrafimy
zapewnić takie warunki, by czynne biologicznie składniki zawarte w nasionach lnu, w
tym antyutleniacze, nie uległy degradacji lub całkowitemu zniszczeniu.
Antyutleniacze ulegają oczywiście także degradacji (zanikowi) w trakcie przechowywania
wytłoczonego oleju. Jest to spowodowane tym, że antyutleniacze neutralizują szkodliwe działanie
wolnych rodników wchodząc z nimi w reakcję. Tym samym blokują utlenianie kwasu
tłuszczowego Omega – 3, wyjątkowo podatnego na utlenienie. Czynnikiem, który przyśpiesza
lub opóźnia ten szkodliwy dla produktu proces jest przede wszystkim kondycja biologiczna antyutleniaczy.
Nie bez wpływu na trwałość produktu ma także kondycja biologiczna związków, które
mają być chronione przez antyutleniacze. Mamy więc odpowiedź, dlaczego olej lniany innych
producentów wymaga natychmiastowego schłodzenia po wytłoczeniu.
Szybkość procesu degradacji antyutleniaczy po wytłoczeniu uzależniona jest od stopnia uszkodzenia
ich struktury biochemicznej w trakcie wydobywania oleju z nasion. Degradacja (proces rozpadu)
przeciwutleniaczy powoduje błyskawiczne utlenianie Omega – 3.
Naturalna skuteczność ochrony przed utlenieniem wyjątkowo podatnego na utlenienie, wielonienasyconego
kwasu tłuszczowego, Omega – 3 jest zasadniczo uzależniona od stężenia czynnych biologicznie
antyutleniaczy i wzajemnych proporcji poszczególnych składników
(przeciwutleniających związków) takich jak: tokoferole, beta karoten i inne.
Wymagana przez innych producentów oleju lnianego konieczność przechowywania ich produktu
w obniżonej temperaturze świadczy o skrajnie małej jego trwałości w normalnych warunkach.
Dowodzi to tym samym, że te produkty zostały pozbawione w procesie tłoczenia (między innymi)
czynnych biologicznie antyutleniaczy. W wyniku złej technologii tłoczenia antyutleniacze zostały
zniszczone całkowicie lub w dużym stopniu, nie mogą więc skutecznie przeciwdziałać procesom
utleniania.
Z powyższego wynika kolejny oczywisty wniosek (podobnie jak w przypadku antyutleniaczy), że
szkodliwy proces tłoczenia oleju uszkodził także struktury biochemiczne pozostałych składników
oleju lnianego. Dotyczy to szczególnie trójnienasyconego kwasu tłuszczowego Omega – 3.
Procesowi utlenienia, jak już wiemy, sprzyja wiele czynników, które decyduję nie tylko o degradacji
naturalnych antyutleniaczy, ale będą też deformować aktywność biochemiczną pozostałych
związków. Szczególnie dotyczy to najważniejszego składnika oleju, jakim jest trójnienasycony
kwas tłuszczowy Omega – 3.
Ten wniosek potwierdza pośrednio taki fakt, że inni producenci oleju lnianego na swoich produktach najczęściej podają
sumaryczną wartość Omega – 6 i Omega – 3. Dyskretnie natomiast
pomijają zawartość najistotniejszego składnika, czyli Omega 3, związku najbardziej podatnego na
utlenienie. Często też, z tego powodu, dodawane są do produktu szkodliwe dla organizmu,
sztuczne związki konserwujące, np. sztuczna witamina E.
Warunkiem niezbędnym i koniecznym zachowania pełnych właściwości zdrowotnych i leczniczych
oraz długiej trwałości każdego oleju lnianego jest zagwarantowanie w procesie technologicznym
takich warunków, aby zapobiec degradacji wszystkich naturalnych, czynnych
biologicznie składników, co zapewnia w rzeczywistości olej Vis Natura.
Naturalne i czynne biologicznie związki przeciwutleniające zawarte w wytłoczonym oleju mogą
ulec degradacji również w trakcie dalszego procesu technologicznego, jakim jest przyśpieszone oczyszczanie
oleju, czyli filtrowanie. Ten proces będzie kolidować z pozostałymi związkami zawartymi
w oleju.
Nie jest też tajemnicą, że na rynku znajduje się w sprzedaży olej lniany nisko linolenowy, z gatunku
Linola, o przedłużonej trwałości, ale o szczątkowej zawartości Omega – 3, wynoszącej jedynie koło
2%, i zawierający ponad 60% Omega 6. Faktycznie ten olej nie spełnia żadnych oczekiwanych
parametrów oleju lnianego. Jest wręcz szkodliwy dla ludzkiego organizmu. W kategoriach handlowych
może stanowić jedynie zamiennik dla zdecydowanie tańszego oleju słonecznikowego.
Wielokrotnie zostało podkreślone i wykazane, że Olej Lniany Vis Natura doskonale zachowuje swoje naturalne właściwości i nie wymaga przechowywania w
obniżonej temperaturze.  Jest to olej najwyższej jakości,
któremu nie szkodzą naturalne warunki przechowywania.
Zawarte w tym oleju prozdrowotne składniki,nie ulegają w naturalnych warunkach degradacji
(procesowi rozpadu). Jest rzeczą naturalną, że przechowywanie oleju w lodówce (po zakupie) dodatkowo
przedłuży jego przydatność do spożycia i podtrzyma wysoką jakość jego naturalnych
składników. Jest to potwierdzone stosownymi badaniami przechowalniczymi.
W świetle powyższego z olejem Vis Natura, póki co, trudno jest konkurować jakiemukolwiek innemu olejowi lnianemu obecnemu na rynku.

Wstaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *