Wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu – RFT, są to cząsteczki, które na swej zewnętrznej
powłoce elektronowej (walencyjnej orbicie) posiadają nie sparowany elektron. To decyduje o bardzo
słabej trwałości takiej cząsteczki. Jednocześnie z tego powodu staje się ona cząsteczką silnie
utleniającą – reaktywną, która osiąga stabilny stan energetyczny dopiero z chwilą przejęcia
brakującego elektronu lub całego atomu wodoru od innej cząsteczki. Pozbawiona elektronu lub
całego atomu wodoru cząsteczka sama staje się wolnym rodnikiem. Może to w konsekwencji (przy
braku mechanizmu obronnego w tym zakresie) doprowadzić do reakcji lawinowej. Taka reakcja
została określona jako stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny (jako termin ogólny) jest stosowany
do określenia uszkodzeń spowodowanych reakcjami utlenienia form biologicznych komórki.
Głównym źródłem powstających w organizmie reaktywnych form tlenu – RTF są procesy
energetycznego metabolizmu komórki.
RFT powstają w endogenicznych reakcjach oraz przedostają się do organizmu ze środowiska w jakim
żyjemy. Powstawanie wolnych rodników jest powszechne, a ich nie zredukowana nadwyżka
przyczynia się do powstania wielu stanów patologicznych na poziomie komórkowym: peroksydacja
lipidów błony komórkowej, utlenianie białka, uszkodzenie DNA. Może to prowadzić do zainicjowania
procesów kancerogenezy.
W warunkach panującej w organizmie równowagi jest zachowana prawidłowa proporcja między utleniaczami
i antyutleniaczami. Zachwianie tej równowagi prowadzi do powstania stresu oksydacyjnego.
Występuje to wówczas gdy następuje spadek aktywności antyoksydacyjnej lub wzrost produkcji
wolnych rodników – RFT. Stres oksydacyjny powstaje wówczas gdy następuje wzrost produkcji
RFT, przy jednoczesnym wystąpieniu niedoboru niskocząsteczkowych antyutleniaczy produkowanych
przez organizm przy jednoczesnym spadku lub braku aktywności enzymów o
działaniu antyoksydacyjnym. Wpływa na taki stan wiele czynników. Stan nierównowagi powodowany
jest także niedostateczną ilością antyutleniaczy zawartej w diecie pokarmowej.
Bardzo podatne na utlenienie są wielnienasycone kwasy tłuszczowe (Omega – 3 i Omega – 6), z
których zbudowana jest błona komórkowa. W przypadku zachwiania równowagi w procesach utleniania
i redukcji wolnych rodników (przez mechanizmy obronne organizmu) dochodzi do powstania
stresu oksydacyjnego, czyli lawinowej reakcji utleniania. Główne niebezpieczeństwo peroksydacji
lipidów błony komórkowej i samej komórki wynika z tego, że wolne rodniki niszczą po kolei
poszczególne jej fragmenty, najpierw błonę komórkową, a na końcu i kod genetyczny.
W efekcie tego szkodliwego działania rodzą się w pierwszej fazie tego procesu stany zapalne błony
komórkowej, co prowadzi do zaburzenia pełnionych przez nią funkcji niosąc tym samym chorobowe
konsekwencje dla organizmu. W dalszej kolejności, w wyniku uszkodzenia kodu DNA, może
dojść do nadmiernego rozmnażania komórek z zdeformowanym DNA, co w konsekwencji,
będzie prowadzić do powstania choroby nowotworowej. Uszkodzenie kodu genetycznego jądra
komórki sprzyja indukcji komórek nowotworowych. Natomiast uszkodzenie kodu genetycznego
mitochondrium komórki skutkuje obniżeniem komórkowej sprawności energetycznej. Jest to typowe
zjawisko w procesach starzenia.
Zdrowy, zachowujący równowagę organizm, posiadający sprawny system neutralizacji wolnych rodników potrafi sobie radzić z
pojawiającym się stresem oksydacyjnym. W skład metabolicznego systemu neutralizacji RFT
wchodzi między innymi dysmutaza ponadtlenkowa – SOD, katalaza – KAT oraz peroksydaza glutationowa
– GSH. Antyutleniacze (związki neutralizujące RFT) mogą być dostarczane także w diecie
pokarmowej.
Zasadnicza rola należy w tym przypadku do rozpuszczalnej w wodzie witaminie C oraz rozpuszczalnej
w tłuszczach witaminie E, której źródłem jest olej lniany oraz inne oleje roślinne. Gdy system
neutralizacji RFT funkcjonuje sprawnie w organizmie utrzymywany jest stan równowagi,
charakteryzujący się tym, że uszkodzenia powstałe w wyniku działania RFT mają zakres ograniczony,
a powstałe uszkodzenia są naprawiane przez wyspecjalizowane enzymy.
W prawidłowo funkcjonującym metabolizmie działa trójstopniowy (trójpoziomowy) system obronny
anty RTF przeciwdziałający szkodliwemu oddziaływaniu na organizm wolnych rodników.
1. Pierwszy poziom obrony jest to wewnętrzny system naszego organizmu przeciwdziałający
powstawaniu RFT, który jednocześnie hamuje reakcje wolnych rodników ze związkami
czynnymi biologicznie,
2. Drugi poziom obrony stanowią związki neutralizujące RFT, tzw. wymiatacze wolnych rodników,
operujące w środowisku wodnym naszego organizmu, do których zaliczana jest witamina C
i glutation oraz witamina E i karoteny działające w środowisku kwasów tłuszczowych. Witamina
E i karoteny są składnikami oleju lnianego.
3. Trzeci poziom obrony jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie błony komórkowej –
osłania błonę przed szkodliwym działaniem RFT, a w przypadku jej uszkodzenia odpowiada
za naprawę uszkodzonych fragmentów błony komórkowej.
Sprawność walki z wolnymi rodnikami spada wraz z wiekiem, a kumulacja uszkodzeń w mitochondrium
komórki spowodowanych przez RFT stanowi jedną z głównych przyczyn starzenia organizmu. Istnieje także
wiele dowodów na to, że RTF stanowią główną przyczynę w powstawaniu wielu chorób
cywilizacyjnych.
Jak wspomniano wyżej, negatywny i destrukcyjny wpływ wolnych rodników na organizm występuje
wówczas gdy zostaje przekroczona bariera równowagi między produkcją wolnych rodników i
zbilansowaną ilością endo i egzogennych antyutleniaczy. W warunkach równowagi (homeostazy)
RFT pełnią w organizmie wielorakie i pożyteczne funkcje. Wówczas, kiedy RFT są produkowane
we właściwych, bezpiecznych dla organizmu ilościach, spełniają rolę przekaźników sygnałów
między komórkami oraz regulują wiele procesów metabolizmu komórkowego. Toksyczne działanie
RFT ma miejsce w reakcjach obronnych organizmu. Jest to wykorzystywane w niszczeniu
drobnoustrojów, które atakują organizm. Bierze w tym udział silnie reaktywny kwas chlorowy
[HCLO].
W licznych badaniach zostało potwierdzone, że wolne rodniki stymulują różnicowanie komórek i
wpływają na adaptację komórki w zmienionych warunkach. W przypadku, kiedy komórki zostały
wystawione na silne oddziaływanie wolnych rodników lub innych szkodliwych czynników i w wyniku
tego procesu uległy dużym zmianom i uszkodzeniom, wówczas takie uszkodzone komórki są kierowane na
drogę apoptozy (planowanego i regulowanego zniszczenia komórki). W procesie apoptozy komórki
biorą aktywny udział RFT. Śmierć komórki (w takim przypadku) choć prowadzi do jej zagłady,
stanowi jednocześnie ważny czynnik pozytywny dla całego organizmu. Bowiem apoptoza komórki
w przypadku braku możliwości jej naprawy, choć prowadzi do zniszczenia komórki, dla reszty organizmu
jest czynnikiem pozytywnym. Utrzymywanie wyraźnie uszkodzonej komórki w formie
czynnej będzie prowadzić do stanów anormalnych, poczynając od zainicjowania procesów
miażdżycowych w naczyich krwionośnych, do wywołania choroby nowotworowej włącznie. Jeden
z etapów powstawania miażdżycy jest powodowany utlenieniem lipoproteiny o małej gęstości
LDL. Utlenione LDL, kiedy w niekontrolowany sposób są pochłaniane przez makrofagi (komórki
żerne), powstają komórki piankowe, co prowadzi do powstania blaszki miażdżycowej.
Wolne rodniki, w zależności od ich stężenia i relacji do antyutleniaczy, mogą spełniać w organizmie
rolę pozytywną lub negatywną. Jak w każdym innym przypadku, właściwym jest stan
równowagi (homeostazy) [w] organizmie.
Każde zakłócenie tej równowagi zawsze będzie prowadzić do określonych konsekwencji – z
wywołaniem choroby włącznie. Niekontrolowane stany zapalne w organizmie biorą swój początek
kiedy ma miejsce nadmierna ,,nadprodukcja” RFT, co w dalszej kolejności sprzyja powstawaniu takich
chorób jak: miażdżyca, cukrzyca, choroby o podłożu reumatoidalnym i nowotworowym.
Źródła wolnych rodników:
● mitochondria komórkowe, w których zachodzą procesy wytwarzania energii komórkowej,
● procesy utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
● stany zapalne w organizmie i zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca,
● produkty przemiany materii,
● skażone powietrze i dym papierosowy,
● wysoko przetworzona żywność i zawarte w niej konserwanty.
Składniki diety pokarmowej wywierają decydujący wpływ na szereg reakcji zachodzących w organizmie
na poziomie metabolizmu komórkowego. Właściwa pro-porcja niezbędnych składników wpływa,
między innymi na utrzymywanie poprawnej struktury DNA, co w istotny sposób oddziałuje na prawidłowy
przebieg procesów zachodzących w organizmie. Natomiast deficyt niektórych składników
w diecie może prowadzić do powstania stanów patologicznych i zwyrodnieniowych.
Ważnym źródłem antyoksydantów może być właściwa dieta uzupełniająca w
organizmie niedobory przeciwutleniaczy. Do podstawowych antyutleniaczy należy witamina A i C
oraz witamina E i karotenoidy, które zawiera olej lniany. Witamina E jest umiejscowiona głównie
w błonach komórkowych i cząsteczkach lipoprotein, które chroni przed uszkodzeniami w wyniku
możliwości ich utlenienia przez wolne rodniki. Ochrona lipidów przez witaminę E sprowadza się
do neutralizacji toksycznych wolnych rodników. Witamina E może być pomocna wszędzie tam
gdzie procesy utlenienia komórek organizmu są procesami inicjującymi procesy chorobowe.  Wynika to z tego, że
jak należy się spodziewać, działanie witaminy E (spożywanej w oleju lnianym) będzie synergiczne
(spotęgowane). Efekt synergii zostaje osiągnięty dzięki pozostałym innym związkom
przeciwutleniającym, które zawiera olej lniany: sterole, plastochromanol
8 i karoteny oraz inne antyoksydanty, występujące w oleju w mniejszych ilościach. Dodatkowym
składnikiem, dającym możliwość spotęgowanego działania witaminy E jest wielonienasycony
kwas tłuszczowy Omega – 3, którego olej lniany zawiera ponad 52%. Odpowiednia kompozycja 
składników pozwala wywołać reakcję synergicznego i prozdrowotnego działania wszystkich
związków, które zawiera olej lniany. Podkreśla to wielu autorów. Wszakże przy spełnieniu koniecznego
warunku, gwarantującego, że zawarte w oleju lnianym składniki, występują w czynnej formie
biologicznej, co oznacza, że w procesie ich pozyskiwania z nasion, nie zostały one zniszczone i są
nadal biochemicznie aktywne.
Wszystkie te związki – w aktywnej biochemicznie formie – zawiera Olej Lniany Vis Natura
Najlepszą kompozycję tworzy Natura
Olej Lniany Vis Natura wspomaga leczenie wielu chorób cywilizacyjnych

2 komentarze

 1. Majkello

  Ciesze sie ze znalazlem twoja stronke, teraz jestem tu stalym gosciem, tylko troche ciezko bylo ja znalezc w google na podana fraze, trzeba ja lepiej wypozycjonowac. Podepnij sobie ja do systemu wymiany linkow i masz pozycjonowanie za darmo, ruch powinienen ci wzrosnac kilkakrotnie jak wbijesz sie na pierwsza strone google.
  Wpisz sobie w google – seo stronka z seo poradami – tu jest wszystko opisane, napewno ci sie przyda
  pozdro

  • Zdrowy Len

   Dzięki Majkello za poRadę w kwestii pozycjonowania – przyda się – i cieszę, że Ci się stronka spodobała 🙂
   Pozdro!
   Admin

Wstaw swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *